Taiwan

I samband med den kinesiska revolutionen 1949 flydde ledarna för partiet Kuomintang till ön Taiwan. Fortfarande gör regeringen i Taiwan anspråk på att vara de rätta arvtagarna till styret av Kina. Taiwan har varit ekonomiskt framgångsrikt och räknas till de "asiatiska tigrarna". I landet finns både en traditionell fackföreningsrörelse och fackliga förnyare.

Fakta

Statsskick
Republik och parlamentarism, stark presidentmakt
Yta
35 900 km2
Huvudstad
Taipei
Språk
Mandarin (officiellt), min, hakka mm
Ratificerade kärnkonventioner:
Taiwan är varken medlem i FN eller i ILO.

Arbetsmarknad och ekonomi: 

Den successiva demokratiseringen av Taiwan har följts av en fortsatt god ekonomisk utveckling. Taiwan är en av Asiens ursprungliga så kallade tigerstater, den spektakulära ekonomiska tillväxten sköt fart redan i början av 1960-talet. 1997, när hela regionen drabbades av ”Asien-krisen”, klarade sig Taiwan långt bättre än andra länder. Tillväxten avtog visserligen, men det blev aldrig någon djup kris. Arbetslösheten förblev fortsatt extremt låg. Taiwan har inte heller, i kontrast till Sydkorea, någon utlandsskuld. Tvärtom hyser landet en av världens största kapitalreserver. Till skillnad från situationen i Japan är också det taiwanesiska banksystemet stabilt.

Den fackliga situationen: 

Under lång tid existerade endast en facklig organisation i Taiwn, Chinese Federation of Labour (CFL). CFL kontrollerades av Kuomintang, det vill säga det enda tillåtna partiet fram till 2000. För närvarande befinner sig Kuomintang i opposition. CFL är medlem i ITUC.

Utrymmet för protester och genunit fackligt arbete var länge kraftigt inskränkt i Taiwan, däribland var strejker och fackliga deminstrationer förbjudna. Under mitten av 1980-talet växte missnöjet och allt fler arbetstagare krävde fackliga rättigheter. Från 1987 blev det legalt att strejka. Missnöjet fortsatte dock och riktade sig också mot CFL. Under 1990-talet bildades flera nya fackliga organisationer. Viktigast av dessa är Taiwan Confederation of Labour (TCTU) som bildades 1997. Formellt godkändes TCTU 2000 då en ny lag om utökade fackliga rättigheter antogs. TCTU har nära band till det för tillfället styrande Democratic Progressiv Party (DPP). TCTU har utvecklat samarbete med fackliga organisationer i bland annat Europa. Flera av medlemsförbunden inom TCTU är också aktiva i arbetet med att försvara mänskliga rättigheter i arbetslivet, däribland rätten att organisera sig fackligt. Inom IndustriAll finns tre medlemsorgannisationer i Taiwan, två av dem är medlemmar både i TCTU och CFL.

 

Fackliga organisationer: 

Fackliga centralorganisationer: Taiwan Confederation of Trade Unions (TCTU) och Chinese Federation of Labour (CFL). CFL är medlem i Världsfacket ITUC.

Senast uppdaterad: 

Maj, 2020, Mats Wingborg. 

För mer info kontakta info@uniontounion.org. För mer bakgrund och fakta om landet som inte rör just arbetsmarknad och facklig verksamhet rekommenderar vi Utrikespolitiska institutets sida Landguiden som uppdateras dagligen och nyhetssajten LabourStart.

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
2 - Trade rights index 2 short
Läs mer
2 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 2 betyder att det sker upprepade kränkningar.

Facket i världen

I Union to Unions databas Facket i Världen kan du hitta information om arbetsmarknaden och den fackliga situationen i 144 låg- och medelinkomstländer. Databasen uppdateras kontinuerligt för att det ska finnas uppdaterad information på svenska om facket runt om i världen. Du kan också läsa om de svenska fackens utvecklingsprojekt