Taiwan

I samband med den kinesiska revolutionen 1949 flydde ledarna för partiet Kuomintang till ön Taiwan. Fortfarande gör regeringen i Taiwan anspråk på att vara de rätta arvtagarna till styret av Kina. Taiwan har varit ekonomiskt framgångsrikt och räknas till de "asiatiska tigrarna". I landet finns både en traditionell fackföreningsrörelse och fackliga förnyare.

Fakta

Statsskick
Republik och parlamentarism, stark presidentmakt
Yta
35 900 km2
Huvudstad
Taipei
Språk
Mandarin (officiellt), min, hakka mm
Ratificerade kärnkonventioner:
Taiwan är varken medlem i FN eller i ILO.

Arbetsmarknad och ekonomi: 

Den successiva demokratiseringen av Taiwan har följts av en fortsatt god ekonomisk utveckling. Taiwan är en av Asiens ursprungliga så kallade tigerstater, den spektakulära ekonomiska tillväxten sköt fart redan i början av 1960-talet. 1997, när hela regionen drabbades av ”Asien-krisen”, klarade sig Taiwan långt bättre än andra länder. Tillväxten avtog visserligen, men det blev aldrig någon djup kris. Arbetslösheten förblev fortsatt extremt låg. Taiwan har inte heller, i kontrast till Sydkorea, någon utlandsskuld. Tvärtom hyser landet en av världens största kapitalreserver. Till skillnad från situationen i Japan är också det taiwanesiska banksystemet stabilt.

Den fackliga situationen: 

Taiwan Confederation of Labour (TCTU), med omkring 250 000 medlemmar uppdelade på 21 förbund, är en facklig centralorganisation med nära band till Kuomintang, det vill säga det partiet som styrt landet under en stor del av de senaste decennierna. Knappt 30 procent av arbetskraften är ansluten till TCTU. Samtidigt finns föga utrymme för protester och genuint fackligt arbete inom TCTU. Rörelsen är till stora delar kontrollerad av staten. 

Vid mitten av 1980-talet ökade därför missnöjet inom TCTU. Under 1990-talet uppstod flera nya fackliga organisationer. En viktig inspiratör var den oberoende fackföreningsrörelsen i Sydkorea. I särklass viktigast av dessa organisationerna är TLF (Taiwan Labour Front), formellt bildat 1992. Målet för organisationen är att med ”milda medel uppnå radikala förändringar”. Med det menas ”ett samhälle där politisk och ekonomisk demokrati är realiserad och där arbetare blir rättvist behandlade och inte exploaterade”. Under de senaste tio åren har Taiwan Labour Front arrangerat demonstrationer i landet och varit pådrivande i demokratiseringsprocessen. Taiwan Labour Front har också förhandlat vid över 2000 konflikter mellan anställda och arbetsgivare.

Fackliga organisationer: 

Fackliga centralorganisationer: Taiwan Confederation of Trade Unions (TCTU) och TLF (Taiwan Labour Front). TCTU är medlem i Världsfacket ITUC.

Senast uppdaterad: 

December, 2019, Mats Wingborg. 

För mer info kontakta info@uniontounion.org. För mer bakgrund och fakta om landet som inte rör just arbetsmarknad och facklig verksamhet rekommenderar vi Utrikespolitiska institutets sida Landguiden som uppdateras dagligen och nyhetssajten LabourStart.

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
2 - Trade rights index 2 short
Läs mer
2 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 2 betyder att det sker upprepade kränkningar.

Facket i världen

I Union to Unions databas Facket i Världen kan du hitta information om arbetsmarknaden och den fackliga situationen i 144 låg- och medelinkomstländer. Databasen uppdateras kontinuerligt för att det ska finnas uppdaterad information på svenska om facket runt om i världen. Du kan också läsa om de svenska fackens utvecklingsprojekt