Syrien

Inbördeskriget har slagit sönder Syriens ekonomi. Landets fackliga organisation är kontrollerad av staten och står regeringen nära.

Fakta

Statsskick
Republik
Yta
181 180 km2
Huvudstad
Damaskus
Språk
Arabiska
Ratificerade kärnkonventioner:
29 – 87 – 98 – 100 – 105 – 111 – 138 – 182

Arbetsmarknad och ekonomi: 

Arbetsmarknads och ekonomi i Syrien kan inte särskiljas från landets politiska utveckling. Syrien är en diktatur som sedan 1963 styrs med järnhand av Baathpartiet och den regerande al-Assad familjen. Demokratirörelsens revolt under den arabiska våren 2011 började fredligt men möttes av massiv brutalitet från regeringen. Konflikten övergick till ett blodigt inbördeskrig mellan regeringens styrkor och flera olika rebellgrupper som vill störta president Bashar al-Assads regim. Därefter växte IS och kontrollerade under en period stora områden i landet. Konflikten i Syrien har lett till att 450000 människor dött och lett att drygt 13 miljoner människor drivits på flykt, varav 5 miljoner är på flykt utanför landet. Konflikten i Syrien har slagit sönder landets ekonomi och arbetsmarknad. Före kriget hade landet en fungerande ekonomi, med tillverkning, ett omfattande jordbruk och en stor turism.

Den fackliga situationen: 

Idag är den fackliga verksamheten i landet i princip obefintlig. Före inbördeskriget fanns en fungerande facklig organisation, den statskontrollade centralorganisationen General Federation of Trade Unions (GFTU). 

GFTU kallade sig visserligen för "oberoende" men finansierades av regeringen och hade starka band till det styrande Baathpartiet. Arbetsmarknadsdepartementet har till och med rätt att bestämma över fackföreningsrörelsens ekonomi. GFTU existerar fortfarande på pappret men det saknas uppgifter om att någon verksamhet skulle ha förekommit. 

Arbetslagstiftningen är också vagt formulerad och tillåter arbetsgivare att avskeda anställda på lösa grunder.

Fackliga organisationer: 

Fackliga organisationer: På pappret existerar General Federation of Trade Unions (GFTU). Den tillhör den före detta kommunistiska internationalen WFTU. Det finns ingen facklig organisation i landet som är medlem i Världsfacket ITUC.

Ratificerade kärnkonventioner: 

ILO:s åtta kärnkonventioner gäller alla människor i alla länder oavsett om deras regeringar ratificerat dem eller inte, eftersom det handlar om mänskliga rättigheter. Trots det är det ändå viktigt att så många länder som möjligt ratificerar konventionerna, så att de inte förlorar sin legitimitet. Att ratificera en konvention sänder en signal om att landet tar frågan på allvar och innebär i praktiken att landet själv ska se till att lagstiftningen i landet är i linje med de krav som konventionen ställer. Det är dock ingen garanti för att länderna följer konventionen i praktiken. Syrien har ratificerat alla ILO:s kärnkonventioner, men krig och infördeskrig gör att mänskliga rättigheter i arbetslivet inte kan garanteras. Även före inbördeskriget förekom grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

I ILO:s databas Normlex hittar du alla ILO-konventioner och rekommendationer och aktuell information om vilka länder som ratificerat dem.

Ratificerade av Syrien:

Senast uppdaterad: 

Januari, 2019, Mats Wingborg. 

För mer info kontakta info@uniontounion.org. För mer bakgrund och fakta om landet som inte rör just arbetsmarknad och facklig verksamhet rekommenderar vi Utrikespolitiska institutets sida Landguiden som uppdateras dagligen och nyhetssajten LabourStart.

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
5+ - Trade rights index 5+ short
Läs mer
5+ - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 5+ betyder kollapsad rättsstat. Ingen garanti för rättigheter.

Facket i världen

I Union to Unions databas Facket i Världen kan du hitta information om arbetsmarknaden och den fackliga situationen i 144 låg- och medelinkomstländer. Databasen uppdateras kontinuerligt för att det ska finnas uppdaterad information på svenska om facket runt om i världen. Du kan också läsa om de svenska fackens utvecklingsprojekt