Foto: SAPWUI juni i år strejkade över 3000 medlemmar från facket SAPWU i Swaziland för att kräva anständiga arbetsvillkor på två av Afrikas ledande, multinationella sockerföretag.
2014-10-15

Swaziland inför totalförbud mot fackföreningar

Monarkin Swaziland i Afrika har infört ett totalförbud mot fackföreningar och arbetsgivarorganisationer i landet. – Beslutet är fullständigt chockerande, säger ITUC:s generalsekreterare Sharran Burrow.

De fackliga rättigheterna har under lång tid systematiskt kränkts i Swaziland. Fackliga ledare har fängslats, demonstrationer och strejker underminerats och den fackliga centralorganisationen TUCOSWA  avregistrerats. Premiärministern Sibusiso Barnabas Dlamini har tidigare också öppet hotat att strypa fackliga ledare.

– Detta är det senaste i en lång rad allvarliga brott mot internationell standard av kung Mswati’s regim, säger världsfacket ITUC:s generalsekreterare Sharan Burrow.

Enligt ITUC hävdar regeringen i Swaziland att en teknisk översyn måste göras av rådande lagstiftning för att fackföreningar och arbetsgivarorganisationer ska kunna registrera sig och att deras agerande inte strider mot FN:s internationella arbetsgivarorganisations rekommendationer (ILO), något som ITUC tillbakavisar.

– Inget kunde vara längre från sanningen, skriver Sharan Burrow i ett protestbrev riktat till Swazilands premiärminister Sibusiso Barnabas Dlamini.

ITUC menar också att regeringen helt ignorerat upprepade uppmaningar från den internationella fackföreningsrörelsen att respektera de rättigheter som garanteras i de internationella konventioner Swaziland ratificerat. Beslutet strider bland annat mot ILO-konvention 87 om föreningsfriheten.

Såväl LO som TCO har också skrivit protestbrev, som uppmanar Swazilands premiärminister att upphäva beslutet och inleda en dialog med fackföreningarna om lagstiftningsreformer som säkerställer att arbetstagarnas rättigheter respekteras i enlighet med internationella åtaganden.