Foto: Lana WillebrandUnder sitt besök i Sverige tackade Belarus oppositionsledare Svjatlana Tsihanouskaja de svenska fackförbunden för visa solidaritet och önskar ett fortsatt, tydlig stöd. Här på bild tillsammans med Lana Willebrand från Union to Union.
2021-12-15

Svjatlana Tsihanouskaja: ”Belarus i humanitär kris”

Belarus oppositionsledare Svjatlana Tsihanouskaja är tydlig i sin uppmaning till omvärlden: – Belarus befinner sig inte i något normaltillstånd, det är humanitär kris. Ni måste vara modiga och kreativa!

Under sitt besök i Sverige i slutet av november passade Svjatlana Tsihanouskaja på att träffa den svenska fackföreningsrörelsen, inklusive Union to Union. Hon tackade för fackförbundens visade solidaritet och förklarade att det är oerhört viktigt med ett fortsatt, konkret stöd till landets medborgare och arbetstagare.

– Det är mobiliseringen av gräsrötterna som ger styrka till protesterna, sa Svjatlana Tsihanouskaja. Det finns ingen central organisation som styr och som går att upplösa och tvingas att lämna landet. De rättfärdiga representanterna för landet är det belarusiska civilsamhället och inte regimen.

Regimen ökar förtrycket

Efter presidentvalet hösten 2020 gick hundratusentals människor ut på gatorna i fredliga protester mot valfusk och för demokrati. Även ett stort antal arbetstagare på landets stora, statligt kontrollerade fabriker deltog i demonstrationerna och polisen svarade med omfattande brutalitet.

Då fanns det trots allt hopp om att protesterna och en allmän strejk skulle leda till nyval och avsätta diktatorn Lukasjenka. Idag är situationen en annan. Regimen har satsat hårt på att kväva alla försök till organisering och fängslat aktivister från strejkkommittéer och de oberoende facken.

Omfattande ”brain drain”

För att dämpa missnöjet har Lukasjenka höjt lönerna för dem som jobbar i de statliga fabrikerna och trycket från regimen är mycket hårt. I dag går inte belarusierna längre ut på gatorna, men enligt Svjatlana Tsihanouskaja är motståndet mot regimen fortsatt starkt.

I takt med protester och sanktioner befinner sig Belarus i en växande ekonomisk kris. På grund av förföljelser och laglöshet har hundratusentals människor, och till och med hela företag, flytt utomlands. En konsekvens är brist på personal och specialister, i första hand sjukvården.

900 politiska fångar

– Det är viktigt att förstå att det inte är protesterna som skapat krisen utan att Lukasjenka upprätthåller makten med hot och våld, sa Svjatlana Tsihanouskaja, som idag lever i exil och ägnar i dag sin tid åt att påminna omvärlden om situationen i Belarus.

Enligt uppgift ökar antalet politiska fångar, enligt uppgift är de minst 900 och en av dem är hennes make, dissidenten och medborgarrättsaktivisten Siarhej Tsichanouskij. Har han suttit i isoleringscell i över ett år, fängslad efter att han aviserade sin kandidatur som Lukasjenkas rival i presidentvalet 2020.

Önskar stärkta sanktioner

Under mötet med fackförbunden i Stockholm diskuterades utökade sanktioner. Även om frågan är komplicerad anser Svjatlana Tsihanouskaja att ju mer effektiva sanktioner, desto snabbare kan en öppning bli möjlig för att inleda förhandlingar. – Det är hög tid för politik som byggs på värderingar och inte bara på ekonomiska intressen, sa Svjatlana Tsichanouskaja.