Sveriges Ingenjörer

Sveriges Ingenjörer är fackförbundet, intresseorganisationen och landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer. Det är en organisation som arbetar på uppdrag av sina cirka 150 000 medlemmar för att skapa bästa möjliga villkor för högskoleutbildade ingenjörers yrkesutövning.

Sveriges Ingenjörer är det största av förbunden i Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, som är en av Union to Unions medlemsorganisationer. Medlemmarna i Sveriges Ingenjörer är därmed med och stöttar Union to Unions arbete, genom Saco.

Alla Sacos medlemsförbund är välkomna att söka bidrag hos Union to Union för internationella fackliga utvecklingsprojekt och för informationsprojekt i Sverige.

Lär dig mer om fackens internationella engagemang i vår skrift Facket gör världen bättre.

Den handläggare på Union to Union som har ansvar för Sveriges Ingenjörers projekt är Beatrice Jansson. Här hittar du kontaktuppgifter.

Telefon: 
08-613 80 00

Projekt

Region: Afrika
Förbund:
Seko, Service- och kommunikationsfacket, Unionen, Sveriges Ingenjörer
Nummer:
60206
Mer info

Det globala projekt som startade 2017 i samarbete med UNI, IndustriAll, Seko, Unionen och Sveriges Ingenjörer har fokus på telekomjätten Ericsson. Målet är att stärka och stödja demokratiska och hållbara fackföreningar inom Ericsson, att organisera och utbilda aktivister och ledare och säkra arbetstagarnas rättigheter genom kollektiva förhandlingar.

Vidare ska insatsen bidra till ett starkare nätverk Ericsson Trade Union Network för att utbyta erfarenheter och gemensamma strategier. Fackliga ledare saknar i allmänt kompetensen och erfarenheten av att organisera anställda för att bygga starka fackföreningar. Under perioden riktas projektet till Brasilien, Colombia, Nigeria Indonesien och Sydafrika. Indien är ett land som kan tillkomma under perioden. Sedan privatiseringsvågen på 1990-talet har många telekomoperatörer lagt ut sina IT-avdelningar och på senare tid sin nätinfrastruktur och service.

Tillväxten av Ericsson samt Huawei och Nokia är symptomatisk av denna utveckling. Ericsson och dess konkurrenter har alltmer flyttat sig från den mindre lönsamma produktionsverksamheten till att istället förlita sig på leverantörer av tredje part och elektronikproduktionstjänster (EMS). Hos dessa står arbetstagare ofta inför allvarliga arbetsförhållanden med låga löner, långa arbetstider, oregelbundna arbetsbelastningar och arbetsmiljöfrågor. När arbete läggs ut på underentreprenörer tenderar fackföreningar ofta att vara defensiva och se till att befintliga jobb i företaget till varje pris behålls. Fackföreningar kan dock inte stoppa outsourcing och måste därför ha offensiva strategier för att organisera arbetstagare i på de nya arbetsplatserna.

Till projektsidan