2002-01-16

Sveriges ett av världens mest globaliserade länder

De nordiska länderna hör till de mest globaliserade i världen. Det slås fast av utrikesmagasinet Foreign Policys globaliseringsindex.
Sammanställningen bygger på i vilken grad länder är integrerade i internationell handel och i ekonomiska-, politiska och teknologiska nätverk. Indexet baseras på fyra faktorer: handel, ekonomi, personliga kontakter och teknologi. På årets lista kommer Sverige på femte plats efter Irland, Schweiz, Singapore och Nederländerna.