2018-05-15

Sverige måste göra mer för att nå sina hållbarhetsmål

Alla politiska beslut som fattas i Sverige ska bidra till en rättvis och hållbar global utveckling. Det har alla politiska partier enats om i ”Sveriges Politik för Global Utveckling” – PGU. Men det finns fortfarande stora utmaningar i att leva upp till detta i praktiken – det visar årets PGU-barometer som Union to Union, tillsammans med 27 andra organisationer, har tagit fram.

I barometern har vi granskat sju tematiska frågor för att se hur politikerna sköter sitt löfte och gett rekommendationer för hur de kan göra för leva upp till dem bättre.

Här kan du läsa hela barometern.

Som fackets bistånds och solidaritetsorganisation vill vi på Union to Union vill särskilt lyfta fram dessa rekommendationer:

• Ta initiativ till att i samråd med arbetsmarknadens parter upprätta en nationell strategi och handlingsplan kring hur ställda krav inom ILO:s protokoll till konvention 29, mot tvångs-och straffarbete, ska säkerställas. (tema migration)
• Anta ILO:s rekommendation 205, för att främja flyktingars grundläggande rättigheter i arbetslivet och ratificera ILO:s konvention 189, om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare, en sektor där många migrerande kvinnor omfattas. Detta för att stärka deras i många fall utsatta situation och tydligt visa att Sverige vill bidra till goda arbetsvillkor och välreglerade arbetsmarknader globalt. (tema migration)
• Utgå från ett livscykelperspektiv, samt främja en formaliseringsprocess av informella arbeten, i insatser för uppbyggnad av sociala trygghetssystem. (tema: sociala trygghetssystem)