Svenska Transportarbetarförbundet

Svenska Transportarbetareförbundet är ett fackförbund inom LO och har cirka 57 000 medlemmar. Förbundet organiserar en rad olika branscher och yrkesområden inom främst transportnäring, renhållning och bevakningsbranschen. Transport arbetar i flera internationella utvecklingssprojekt som syftar till att stärka det fackliga arbetet Afrika, Mellanöstern och Latinamerika. Förbundet är medlem i de globala facket ITF och UNI.

Läs mer om Transports internationella arbete här

Alla LO:s medlemsförbund är välkomna att söka bidrag hos Union to Union för internationella fackliga utvecklingsprojekt och för informationsprojekt i Sverige.

Projekt

Region: Asien
Förbund:
Svenska Transportarbetarförbundet
Land:
Nummer:
60321
Mer info

Transportsektorn i Palestina är mycket utsatt. Den präglas av hög arbetslöshet, de arbetsrättsliga lagarna som ska skydda arbetstagarna efterlevs inte, och arbetsmiljön för transportanställda är krävande: på grund av ockupationen får körare vänta långa stunder vid vägspärrar och är dessutom utsatta för extrema väderförhållanden. Syftet med projektet är att stärka det palestinska förbundet GUTW:s möjligheter att företräda sina medlemmar och andra arbetstagare inom transportsektorn, främst inom landtransport.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
Svenska Transportarbetarförbundet
Land:
Nummer:
60335
Mer info

Privata institutioner har varit dominerande inom säkerhetssektorn sedan 1990 talet, som följd av den ekonomiska liberaliseringen. Liberaliseringen ledde till en snabb ökning av arbetslösheten och därmed även försämrade arbetsförhållanden och låga löner för anställda inom säkerhetssektorn.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
Svenska Transportarbetarförbundet
Land:
Nummer:
60261
Mer info

Insatsen som är ny sker i samarbete mellan UNI och Transport och syftar till att stärka de fackliga organisationerna inom den privata säkerhetsbranschen i Zambia och Botswana för att senare utvidgas till andra länder. Genom att främja öka facklig organisering, utbilda i fackliga rättigheter och förhandlingsteknik och ökad jämställdhet med fler kvinnor på arbetsplatser och i facken för att stärka de anställdas rättigheter till anständiga arbets- och levnadsvillkor genom kollektivavtal. De globala avtalen med de multinationella säkerhetsföretag G4S, Securitas och Loomis är viktiga verktyg för att få igenom kollektivavtal med deras underleverantörer. Efterfrågan på privata säkerhetstjänster ökar i Afrika. Uppskattningar tyder på att antalet privata säkerhetsvakter i Afrika nu är mer än dubbelt så många polis- och regeringsstyrkor på kontinenten. Många globala företag och statliga tjänster lägger ut sitt säkerhetsarbete till både multinationella och lokala företag. G4S är den största arbetsgivaren i Afrika i någon bransch. Det finns flera andra företag som växer i antal och säkerhetsföretag konkurrerar om vilket dumpar lönerna. Arbetstagare inom sektorn har låga löner, långa arbetstider, ett dåliga hälso- och säkerhetsförhållanden, otillräcklig utrustning och dålig kompetensutveckling och träning. Regeringar har sällan verktyg för reglering eller inspektion. Många migranter anställs inom sektorn som är isolerade från familje- och sociala nätverk och har mindre medvetenhet om lokala lagar och rättigheter.

Till projektsidan