Svenska journalistförbundet

Journalistförbundet är ett yrkes- och fackförbund för dem som arbetar i den svenska mediebranschen. De utgörs av cirka 15 000 medlemmar. Drygt 10 000 av medlemmarna är anställda, 1 700 frilansar, 2 600 pensionärer och 750 studerandemedlemmar. Medlemmarna arbetar inom alla delar av mediebranschen.

Journalistförbundet grundades 1901 och är en del av centralorganisationen TCO. Förbundet samarbetar globalt genom Internationella Journalistfederationen, IFJ, med uppbyggnad av journalistfackliga organisationer i utvecklingsländer, för press- och yttrandefrihet och för ökad säkerhet för journalister under yrkesutövning och hjälp till förföljda journalister och deras familjer.
Journalistförbundet deltar sedan många år i IFJ:s arbete för att bygga upp och utveckla journalistfackliga organisationer i utvecklingsländer. Verksamheten finansieras av Union to Union.

Läs mer här om Journalistförbundets internationella arbete och här om förbundets projekt genom Union to Union.

Alla TCO:s medlemsförbund är välkomna att söka bidrag hos Union to Union för internationella fackliga utvecklingsprojekt och för informationsprojekt i Sverige.

Lär dig mer om fackens internationella engagemang i vår skrift Facket gör världen bättre.

Den handläggare på Union to Union som har ansvar för Journalistförbundets projekt är Emir Figueroa. Här hittar du kontaktuppgifter.

Kontakt: Tove Carlén, jurist/internationell sekreterare

 

Telefon: 
08-613 75 32
E-post: 

Projekt

Region: Afrika
Förbund:
Svenska journalistförbundet
Nummer:
60426
Mer info

Journalistyrket är ett av de farligaste i världen och det är viktigt att journalisters organisationer stärks och får regionalt inflytande. En av projektets målsättningar är därför att få så många journalistorganisationer som möjligt att bli registrerade som fackföreningar eftersom det ger en helt annan möjlighet att kunna förhandla kollektivt och sluta avtal med arbetsgivare.

Ytterligare ett delmål med projektet är att höja kunskap om klimatförändringarna. Journalisternas fackföreningar i Afrika har blivit särskilt engagerade i klimatdebatten. Journalisternas Durbandeklaration sätter fokus på att i länder där företag ofta tillåts förorena utan konsekvenser och där människor i lokalsamhället är de mest utsatta för föroreningarna, är det viktigt med saklig och kunnig medierapportering.

Resultat i korthet

Resultat från detta projekt kommer efter nästa rapporteringsperiod.

Till projektsidan
Region: Asien
Förbund:
Svenska journalistförbundet
Nummer:
60427
Mer info

Målet med projektet är att stärka kapaciteten hos journalister i regionen genom förbättrat fackligt ledarskap och stärkt organisatorisk kapacitet. Inom projektet kommer fackliga ledare att få utbildning i strategisk planering, ledarskap, management för att kunna förhandla, opinionsbilda och organisera kampanjer.

Resultat i korthet

Resultat från detta projekt kommer efter nästa rapporteringsperiod.

Till projektsidan
Region: Latinamerika
Förbund:
Svenska journalistförbundet
Land:
Nummer:
60431
Mer info

Projektet är inriktat på att stärka colombianska journalister, fackliga aktivister och fackliga ledare. I planerna ingår att påverka medieägare och regeringstjänstemän för att garantera förbättringar gällande rättigheter och arbetsvillkor för journalister.

Resultat i korthet

Resultat från detta projekt kommer efter nästa rapporteringsperiod.

Till projektsidan
Region: Europa
Förbund:
Svenska journalistförbundet
Nummer:
60429
Mer info

Syftet med projektet är att bidra till att skapa ett starkare journalistfack i de berörda länderna, främst genom att skapa rekryteringskampanjer, utbilda lokala aktivister i rekrytering, organisering och förhandling. Genom att få fler medlemmar och att nå fler arbetstagare inom branschen vill projektet bidra till att journalister känner sig tryggare i sin roll och därmed kan bedriva seriösare och mer kritisk journalistik vilket i sin tur leder till öppnare och mer demokratiska samhällen.

Resultat i korthet

Resultat från detta projekt kommer efter nästa rapporteringsperiod.

Till projektsidan
Region: Latinamerika
Förbund:
Svenska journalistförbundet
Nummer:
60430
Mer info

IFJ arbetar för en global anpassning av metoder, strategier och strukturer för att bemöta digitaliseringen inom media och journalistik. IFJ:s regionala projekt i Latinamerika syftar till att samordna kollektivavtalsförhandlingarna i regionen.

Fackligt aktiva journalister utgör ett dubbelt hot mot antidemokratiska regeringar; de är både människorättskämpar och organiserar sig fackligt för att försvara sina egna mänskliga rättigheter. Latinamerika är världens farligaste region att arbeta i som journalist. Den fria journalistiken i Latinamerika hotas på många andra mer subtila sätt än genom dödshot och mord på journalister.

Resultat i korthet

Resultat från detta projekt kommer efter nästa rapporteringsperiod.

Till projektsidan