Sudan

Sudan är ett av Afrikas största länder till ytan. Regimen är en hård islamistisk diktatur som bland annat infört sharialagar. Landet är oerhört bördigt, men de ständiga inbördesstriderna har förhindrat all utveckling. Endast en statskontrollerad Fackförening finns och normal facklig verksamhet är inte möjlig.

Fakta

Statsskick
Republik, förbundsstat
Yta
1 861 484 km²
Huvudstad
Khartoum
Språk
Arabiska officiellt språk, engelska i södra Sudan och ca 400 afrikanska språk
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 98, 100, 105, 111, 138, 182

Arbetsmarknad och ekonomi: 

Sudans ekonomi har många problem att brottas med; inbördeskrig, konflikt med grannländer och den ständig politisk instabiliteten, vädrets makter där torka drabbat jordbruket hårt i flera år, enorm utlandsskuld och en kontraproduktiv ekonomisk politik. Regimen har de senaste åren gjort vissa eftergifter för Världsbankens och IMF:s krav och bl.and annat inlett privatiseringar och samarbete med internationella oljebolag.

När Sydsudan blev självständigt förlorade Sudan cirka 75 procent av sina oljeinkomster och den ekonomiska krisen fördjupades.

80 procent av befolkningen arbetar i jordbruket. Arbetslösheten är hög, speciellt bland ungdomar i storstäderna.

Den fackliga situationen: 

Även om marginella förbättringar ägt rum de senaste åren anses Sudan fortfarande vara ett av de svåraste länderna i världen att bedriva facklig verksamhet i. Det förekommer trots allt strejker och facklig aktivitet och antalet strejkande grupper har ökat markant. Lönerna i Sudan bedöms vara bland de lägsta i världen. Barnarbete är vanligt.

Flera alternativa fackförbund har bildats de senaste åren och den alternativa fackföreningsrörelsen blir en allt viktigare del i den framväxande demokratirörelsen. Stödet från fackföreningsvärlden utifrån har också ökat.

Fackliga organisationer: 

1993 inrättades med regimens stöd Sudan Workers Trade Union Federation (SWTUF) som enda fackliga centralorganisation. Organisationen går inte längre helt i regimens ledband och har vid något tillfälle stött strejker. 

SWTUF är anslutet till World Federation of Trade Unions, en facklig international med kommunistisk ideologi.

Ratificerade kärnkonventioner: 

ILO:s åtta kärnkonventioner gäller alla människor i alla länder oavsett om deras regeringar ratificerat dem eller inte, eftersom det handlar om mänskliga rättigheter. Trots det är det ändå viktigt att så många länder som möjligt ratificerar konventionerna, så att de inte förlorar sin legitimitet. Att ratificera en konvention sänder en signal om att landet tar frågan på allvar och innebär i praktiken att landet själv ska se till att lagstiftningen i landet är i linje med de krav som konventionen ställer. Det är dock ingen garanti för att länderna följer konventionen i praktiken. Sudan har ratificerat sju av de åtta kärnkonventionerna men bryter regelbundet mot samtliga.

Ratificerade kärnkonventioner

Ej ratificerad kärnkonvention

Senast uppdaterad: 

Januari 2019 av Kjell Kampe.
För mer information kontakta info@uniontounion.org.

För mer bakgrund och fakta om landet som inte rör just arbetsmarknad och facklig verksamhet rekommenderar vi Utrikespolitiska institutets sida Landguiden som uppdateras dagligen och har grundläggande information om alla länder tillgängligt. Nyhetssajten Labourstart har en bra sökfunktion per land för nyheter om just arbetstagares rättigheter.

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
5+ - Trade rights index 5+ short
Läs mer
5+ - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 5+ betyder kollapsad rättsstat. Ingen garanti för rättigheter.

Facket i världen

I Union to Unions databas Facket i Världen kan du hitta information om arbetsmarknaden och den fackliga situationen i 144 låg- och medelinkomstländer. Databasen uppdateras kontinuerligt för att det ska finnas uppdaterad information på svenska om facket runt om i världen. Du kan också läsa om de svenska fackens utvecklingsprojekt