2009-02-10

Studieförbunden anordnar kurs i Schyst resande

Den 10-11 februari håller studieförbunder ABF, Sensus och NBV en kurs på temat Schyst resande.

Allt resande sätter spår - på gott och ont. Den tilltagande turismen och valet av nya resmål för med sig både sociala och miljömässiga problem. Nätverket Schyst resande tror att turismen kan bli en kraft för utveckling i många fattiga länder - men bara med en ökad medvetenhet om dessa problem och förändrar vårt sätt att resa!

 

Schyst resande-nätverket och studieförbunden ABF, NBV och Sensus bjuder nu in till en pilotutbildning för deltagare från våra organisationer. Under kursdagarna kommer deltarna, förutom att lära sig om hur situationen ser ut idag, att jobba på olika sätt med frågan om hållbart resande och med hur kampanjen Schyst resande kan spridas runtom i Sverige.

Dag: 10-11 februari 2009, början kl 11 onsdag (fika från 10.30) avslut torsdag kl 15.00
Plats: Tollare folkhögskola i Nacka, www.tollare.org
Kostnad: Enkelrum 1550 kronor, dubbelrum 1250 kronor/person
Anmälan: Senast 20 januari till respektive organisations kontaktperson. För IOGT-NTO-rörelsen är det Jenny Gustafsson som tar emot anmälningar på jenny.gustafsson@iogt.se eller 031 88 75 47.
Antalet platser är begränsade. Varje organisation har 5 platser på utbildningen, i mån av plats kan fler delta.

Du som går utbildningen förväntas föra ut kampanjen i din organisation.

Här kan du ladda ner inbjudan.