2019-08-21

Studiecirklar stärker lärare globalt

Indonesien, Colombia och Zanzibar. Det är exempel på länder där Lärarförbundet samarbetar med fackliga kollegor. Många lärare är engagerade i demokratifrågor och tycker det är bra att förbundet jobbar globalt.  

Lärarförbundet har lång tradition av fackligt utvecklingssamarbete med lärarorganisationer i andra delar av världen. Och engagemanget är djupt rotat i organisationen. Till exempel går 1,5 procent av medlemsavgifterna till internationellt arbete.
– Våra medlemmar har ett stort engagemang och vill att vi ska jobba med det här. Solidaritet med världens lärare och deras rätt att organisera sig är viktigt för dem, säger Ina Eriksson, internationell förbundssekreterare på Lärarförbundet. Förbundet jobbar med utvecklingsprojekt i fyra världsdelar – Afrika, Asien, Latinamerika och Europa. Projekten är inriktade på att stärka oberoende fackliga lärarorganisationer, till exempel genom att rekrytera fler medlemmar.

Jämställdhetsperspektiv ger resultat

Det kan också handla om att arbeta med jämställdhet och demokrati internt i förbunden. Ett exempel på det är Colombia, där Lärarförbundet samarbetar med lärarfederationen FECODE. Genom att lägga ett jämställdhetsperspektiv på de fackliga ledarskapsutbildningarna är det nu fler kvinnor som ställer upp till val på alla nivåer.
 
– I det senaste valet till den nationella federationsstyrelsen röstades fyra kvinnliga ledamöter in. Det är den högsta andelen någonsin, säger Ina Eriksson.

I Indonesien samarbetar Lärarförbundet med systerorganisationen PGRI. Målet för det indonesiska lärarfacket är att utvecklas till en oberoende och demokratisk organisation, en tuff uppgift i ett förbund som tidigare var knutet till staten. Särskilt i ett land där fackliga och demokratiska rättigheter inte står högt i kurs.  

Facket i Indonesien har till exempel inte haft någon tradition av att ta in medlemsavgifter. Tidigare drogs avgiften automatiskt från lönen och staten bidrog till finansieringen av den fackliga verksamheten. En del i arbetet och projektet har handlat om att digitalisera medlemssystemen och här har Lärarförbundets IT-avdelning stöttat och utbytt erfarenheter med kollegorna i PGRI. Ett fungerande medlemssystem är en förutsättning för att exempelvis kunna administrera medlemsavgiften. 

– Det har varit en resa att bygga ett system där medlemmar lätt kan registreras. I dag har de 1,8 miljoner registrerade medlemmar i ett modernt medlemsregister, jämfört med noll för tio år sedan.

Studiecirkel effektiv metod

Lärarförbundet och fack från bland annat Norge och Australien har också varit med och utvecklat metoder för organisering tillsammans med PGRI i Indonesien. Det handlar exempelvis om att använda studiecirklar som ett sätt för lärare att analysera problem på de egna arbetsplatserna.

Studiecirkeln är en metod som också har använts i ett samarbete med lärarfacket i Zanzibar, ZATU. Där har facket växt kraftigt och ökat kraftigt sedan 2002, från 50 medlemmar till runt 7 000 medlemmar. En del i det arbetet har varit utbildningar i studiecirkelform för medlemmar och förtroendevalda. Det har bland annat handlat om att vässa lärarnas kunskaper för att nå bättre resultat i lokala förhandlingar med arbetsgivarna.

Enligt Ina Eriksson är ett starkt lärarfack med kompetenta företrädare i förlängningen viktigt för undervisning och utbildning i Zanzibar i stort.

– Vi brukar säga att allt börjar med bra lärare. Möjligheten att få studera och utvecklas tillsammans med kollegor i facket är också nyckeln till en positiv utveckling av utbildningen i Zanzibar, säger Ina Eriksson.

 

Text: Anna Hjorth
Foto och film: Stefan Nilsson

 

 

Fakta Lärarförbundet

  • Drygt 230 000 medlemmar.
  • Organiserar lärare, skolledare, studie- och yrkesvägledare och lärarstudenter, från förskola till högskola.
  • Ingår i TCO.
  • Medlem i den globala fackliga federationen EI, Education International, med 30 miljoner lärare över hela världen.
  • Engagerat i utvecklingssamarbete med lärarorganisationer i Afrika, Asien, Latinamerika och Europa. Exempel på länder där Lärarförbundet har projekt är Indonesien, Colombia, Filippinerna, Zanzibar och Malawi.