Samantha ReindersDayrel Petersen bor i Bishops Lavis i Kapstaden där det finns ett rehabcenter med ett multiprofessionellt team.
2018-09-24

Strokerehab i skuggan av apartheid

Arbetsterapeuten Maatje Klopper jobbar på en rehabklinik i Sydafrika. Tidningen Arbetsterapeuten har följt henne under ett hembesök i Bishop Lavis, en stadsdel i Kapstaden. Maatje Klopper är den enda arbetsterapeuten i området, där hon har jobbat i tio år.

I Sverige går det en arbetsterapeut på tusen invånare, i Sydafrika är motsvarande siffra en på tiotusen. I Bishop Lavis bor det femtiotusen, och Dayrel Petersen är en av dem. Han rör sig långsamt och har tappat talförmågan och funktionen i höger hand efter sin fjärde stroke. När Maatje Klopper besöker honom har hon med sig tre studenter. De ska hjälpa honom att röra på sig och öva upp balansen, göra honom delaktig i samhället igen.   

I Sydafrika finns inget fackförbund enbart för arbetsterapeuter och Maatje Klopper är inte med i facket. De inom hälsoprofessionen får inte strejka, säger hon, men berättar om att personalen på ett sjukhus i Östra Kapprovinsen nyligen lade ner arbetet.