2019-03-19

Streamat seminarium: Framtidens arbetsmarknad - Hur jobbar vi för en ljusare framtid?

LO och Union to Union håller ett livestreamat seminarium om den nyligen lanserade rapporten om framtidens arbetsmarknad, ”Work for a Brighter Future”, från FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor ILO:s globala kommission.

I panelen deltar flera av kommissionens deltagare, bland andra statsminister Stefan Löfven, som var ordförande i kommissionen tillsammans med Sydafrikas president Cyril Ramaphosa.

I rapporten lyfts många av dagens stora frågor, som klimathotet, den snabba tekniska utvecklingen, bristen på jämställdhet, klyftan mellan fattiga och rika och behovet av en grön och socialt rättvis omställning. Kommissionen bakom rapporten efterlyser en gemensam, global strategi för regeringar, arbetstagare och företag, där människan och den sociala dialogen står i centrum, och presenterar en serie förslag för att framtiden ska bli ljusare för fler. Diskussionen sker på engelska.

Medverkande
Stefan Löfven, statsminister, ordförande ”The Global Commission on the Future of Work”
Kristin Skogen Lund, CEO Schibsted Media Group, f d chef Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO, ledamot ”The Global Commission on the Future of Work”
Philip Jennings, f d generalsekreterare för det globala servicefacket UNI, ledamot ”The Global Commission on the Future of Work”
Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO, vice ordförande världsfacket ITUC
Sofia Östmark, kanslichef Union to Union (moderator)

Seminariet inleds med en hälsning från ILO:s generaldirektör Guy Ryder.

Här kan du se seminariet på Union to Unions Youtube-kanal.

Du kan även se och dela seminariet: