2018-01-30

STOPP för sexismen nu!

#Metoo visar på ett världsomspännande arbetsmarknadsproblem. Därför kräver fackföreningsrörelsen nya lösningar. Här spelar global handling en viktig roll, skriver Kristina Henschen, chef för Union to Union.

Historierna är många, och avslöjanden både skrämmande och upprörande.

I stort sett varje yrkesverksam kvinna vet precis vad det handlar om.
Vi har antingen själva utsatts eller sett hur kränkningar eller övergrepp drabbat andra. Inom varje sektor med självrespekt på arbetsmarknaden har kvinnor sagt ifrån genom en mängd upprop.

Inom fackföreningsrörelsen har vi gemensamt gått ut under parollen #inteförhandlingsbart, där vi kräver ett slut på sexismen också inom fackföreningsrörelsen.

Nu tar vi steget vidare.

Könsrelaterat våld ett problem för arbetsmarknaden

Under flera år har fack, arbetsgivare och regeringar världen över diskuterat behovet av en ny konvention och en särskild rekommendation, som kallas “Violence and Harassment against Women and Men in the World of Work” (ungefärlig översättning: ”Våld och trakasserier mot kvinnor och män inom arbetslivet”). Intresset för den här typen av global handling har varit ganska ljumt.

Tills nu.

Efter #metoo-avslöjanden runt om på arbetsplatserna i Sverige och i hela världen är situationen uppenbar.

Det könsrelaterade våldet är ett arbetsmarknadsproblem. Det har pågått alldeles för länge, fått konsekvenser som både är orättvisa och oekonomiska – och oacceptabla. 

Könsrelaterade kränkningar måste upphöra.
Ett exempel är kvinnor som arbetar som busskonduktörer i Indien. Trots att trafiksituationen är livsfarlig och bussarna nedgågna är deras största problem...ja männen. Här driver de lokala transportfacken ihop med den globala fackliga organisationen ITF och svenska fack samt med stöd från oss ett viktigt arbete - men redskapen räcker inte till.

Häng med i STOPP-kampanjen!

Därför kräver den globala fackföreningsrörelsen ett slut genom vår särskilda globala STOPP-kampanj.

Den 14 februari tar vi gemensamt steget och driver särskilt hårt i 23 dagar frågan om ett slut för det könsbaserade våldet på arbetsplatserna.

Kampanjen sjösätts lämpligt nog inför sommarens globala arbetsmarknadskonferens vid FN:s arbetsmarknadsorganisation ILO, där den nya konventionen och rekommendationen står på agendan.

Med den plågsamma tydligheten i #metoo kan ingen längre säga att det inte behövs.

Missa inte vårt lunchmöte:

#Metoo - Nordiska fackliga verktyg I ett globalt perspektiv.
Anmäl dig här.

Delta i den globala STOPP-kampanjen:

Världsfacket ITUC har ett kampanjkit med tips och idér för hur du och ditt fackförbund kan påverka för att en ILO-konvention mot könsbaserat våld ska bli verklighet. Union to Union kommer att utforma ett anpassat kampanjmaterial på svenska under perioden 14 februari - 8 mars. Vi uppmanar alla att sprida kampanjen.

Läs mer här.