Foto: Stefan NilssonJonas Franzén, ansvarig för internationella frågor på Musikerförbundet.
2021-01-21

Stärkt jämställdhet i Malawis musikerförbund

Malawi är ett av världens fattigaste länder och utmaningarna är många för musikerfacket MUM. Tillsammans med svenska Musikerförbundet jobbar MUM med utbildning och organisering av medlemmar på gräsrotsnivå.

Musiken är global och musiker världen över har gemensamma intressen. Till exempel för att stå starka i förhållande till den mäktiga, globala streamingindustrin. Eller för att hjälpas åt att bevaka varandras intressen när det gäller att få ersättning från upphovsrättsorganisationer, när musik spelas offentligt.

Därför är det viktigt för svenska Musikerförbundet att engagera sig och samarbeta med fackliga kollegor i andra länder.
– Svenska musiker delar marknad med musiker från hela världen, säger Jonas Franzén, ansvarig för internationella frågor på Musikerförbundet, och fortsätter:

– Det är självklart viktigt för oss som fackförbund att finnas på den internationella arenan. Det handlar om våra egna medlemmars villkor och arbetsmiljö, men lika mycket om att kollegor i andra länder ska ha bra villkor.

Informella, osäkra jobb

Musikerförbundet är det minsta förbundet inom LO, men bedriver ändå biståndsprojekt i tre världsdelar. Just nu är det mest fokus på Malawi i sydöstra Afrika.

Där är arbetsmarknaden till stor del informell, det vill säga många jobbar utan anställningskontrakt, med dåliga villkor och utan socialt skyddsnät. Det gäller också en majoritet av musikerna i landet.

För fackförbundet MUM, The Musicians Union Malawi, betyder det bland annat att det är svårt att få in medlemsavgiften.
– Ekonomin är en av de allra största utmaningarna, säger Jonas Franzén. Trots att medlemsavgiften är låg, runt två kronor per år, är det svårt att få folk att betala. Förbundet har inte råd att skaffa utrustning och äger bara två datorer. När det inte finns pengar är det svårt att träffas, arrangera en manifestation eller utbildning.

Utbildning är just ett av de områden där Musikerförbundet är engagerat på plats i Malawi:

– Vi har utbildat förbundsstyrelsen och andra med förtroendeuppdrag i ”basic union training”. Sedan har de själva fortsatt och utbildat medlemmar i fackligt arbete, som till exempel förhandlingar.

Stora stjärnor aktiva i facket

Det malawiska musikerförbundet bildades 1994, blev registrerat som fackförbund 2002 och gick 2016, med stöd från svenska kollegor, in i Malawis motsvarighet till LO.

Medlemmarna i MUM är allt från Malawis mest framgångsrika musiker, som popartisten Lawrence ”Lulu” Khwisa, till band som både lever och spelar i de fattiga kåkstäderna. Förbundets förra ordförande var inte bara facklig, utan också en av de stora gospelstjärnorna.

Andelen kvinnor ökar stadigt i MUM, som även har ett kvinnoförbund. Jämställdhet och kvinnors stärkta inflytande är viktiga mål för Musikerförbundets samarbetsprojekt och minst hälften av deltagarna på fackliga utbildningar måste vara kvinnor. Detta för att minska diskrimineringen av kvinnor.

– Projektet har varit framgångsrikt på det sättet, tycker jag. Det är många kvinnor som tar plats, engagerar sig och får inflytande. Till exempel är den nuvarande ordföranden i MUM en kvinna, säger Jonas Franzén.

 

Text: Anna Hjorth
Foto och film: Stefan Nilsson

Faktaruta: Musikerförbundet

  • Omkring 3 000 medlemmar.
  • Organiserar anställda och frilansar i musik- och kulturbranschen, som musiker, sångare, ljud- och ljustekniker och scenarbetare.
  • Ett av medlemsförbunden i LO.
  • Ingår i den globala fackliga federationen FIM, International Federation of Musicians, som knyter samman musikerfackförbund över hela världen.  
  • Musikerförbundet bedriver globalt fackligt samarbete i två världsdelar: Afrika och Latinamerika.