2018-04-26

"Starka resultat från världens viktigaste demokratirörelse"

En gång om året gläds vi särskilt åt alla samlade framgångar och goda resultat. Det är nu när vår årsrapport sätts ihop. Trots motstånd kämpar fackförbunden på - fackliga aktivister blir utsatta för trakasserier, hot och våld men arbetet drivs vidare. Det förändrar liv!

De fackliga rättigheterna kränks runt om i världen, men det finns hopp. Hoppet visas genom solidariteten i den globala fackföreningsrörelsen. Det finns hos varje arbetstagare som väljer att vara facklig medlem.

Nyligen besökte den fackliga feministen Tendai Makanza från  Zimbabwe och industrisektorn vårt lunchseminarium där vi lanserade vår nya jämställdhetsrapport.

”Jag är ekonom och jag får ofta frågan hur jag hamnade inom fackföreningsrörelsen. Men var skulle jag annars hamna?”, sa Tendai om sitt vägval. Och det finns 200 miljoner medlemmar som, ihop med henne, bidrar till de goda resultaten.
 

Starka resultat som förändrar liv
•    Jämställdhet. Det enträgna och långsiktiga jämställdhetsarbetet gör skillnad. Under året har till exempel indonesiska industrifack undertecknat 25 kollektivavtal med förbättringar både kring mödraledighet, tid för amning och anpassade skiftsmodeller för gravida. Offentliganställdas fack i Libanon har kampanjat och drivit på för en förändring av lagstiftningen som kriminaliserar våld mot kvinnor. I Togo har det globala facket IUF säkerställt att ammande mödrar på bryggeriet i Lomé fått rätten att amma på betald tid, två timmar per dag i tolv månader. Inom den kommunala sektorn i Paraguay har de offentliganställda förhandlat fram en 10,5 procentig löneökningen. Utöver det har de lyckats att komma överens med borgmästaren i staden Asuncion om att implementera åtgärder som föreslås i en guide mot könsbaserade trakasserier på arbetsplatsen.

•    Kollektivavtal och fattigdomsbekämpning. Runt om i världen tecknas helt nya kollektivavtal, vilket gör en enorm skillnad för varje arbetande människa. Ett anständigt arbete är dessutom den mest effektiva fattigdomsbekämpningen. Inom bygg- och träsektorn har exempelvis så mycket som 115 kollektivavtal tecknats under förra året, vilket innebär förbättrade arbetsvillkor för 1 118 343 arbetstagare. Även i svåra miljöer som till exempel i Palestina har arbetet för yttrandefrihet genom Journalistfacket rönt framgångar genom kollektivavtal. 

•    Strejker och segrar. De fackliga förhandlingarna fortsätter runt om på gräsrotsnivå med en aldrig sinande intensitet. Och det ger resultat. Så säkras människors anständiga villkor, se bara på Nigeria där byggfackets förhandlingar med den kinesiska arbetsgivaren lyckades ge 1 400 timanställda personer fast anställning.  Det visar att de mänskliga rättigheterna, som föreningsfriheten och rätten att förhandla kollektivt, fortfarande inte givna utan ständigt måste vinnas- och förhandlas fram. Ett annat exempel är bagarnas fack i Myanmar där de tvingades till strejk då företaget tillkännagav att de skulle avskeda 184 anställda. Facket gick segrande ur konflikten och ingen arbetstagare avskedades.

•    Påverkansarbete. Runt om i världen pågår ett viktigt påtryckningsarbete kring länders ratificering av grundläggande internationella överenskommelser, bland annat konventioner. Tack vara detta tryck har till exempel Namibia ratificerat ILOs konvention 167 som handlar om säkerhet och hälsa vid byggnadsarbete och konvention 94 om just social hänsyn i offentlig upphandling. Indien har ratificerat konvention 87 om föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten och konvention 98, om organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten.  I det regionala industriprojektet i Latinamerika är ett viktigt fokus att arbeta för att fler av länderna ska ratificera ILO:s konvention 176 om hälsa och säkerhet i gruvdriften. Under året har flera parlamentariker i Argentina och Colombia ställt sig bakom detta, och kampen fortsätter.

Så fortsätter viktiga resultat att rulla in. Det är framgångar som gör skillnad och förändrar så många människors liv till det bättre. Detta är bara ett axplock ur leveransen från världens största demokratiprojekt- fackföreningsrörelsen- som inte skulle vara något utan alla de miljontals kämpar, alla ”Tendai Makanzas”, runt om i världen. Eller sådana som du som  är facklig medlem här i Sverige och genom detta gör arbetet möjligt. Du är med och bidrar till att stärka demokrati och bekämpa fattigdom. Tack.