2010-08-25

Slaveri vanligt bland världens hushållsarbetare

Hushållsarbetare är en gigantisk och hårt exploaterad yrkesgrupp. Enligt FN-organet för arbetslivsfrågor, ILO, handlar det om minst 100 miljoner människor, men det finns beräkningar som visar på fler.

Under ett lunchmöte beskrev Barbro Budin och Mats Wingborg hushållsarbetarnas tuffa arbetsvillkor runt om i världen, samt behovet av internationell reglering för att få bukt med barnarbete, slavarbete, våld och trakasserier.

Att vara hushållsarbetare, d v s att arbeta i någon annans hem med arbetsuppgifter som hör hushållet till, är enligt flera beräkningar världens vanligaste arbete. Överallt i världen är de också arbetsmarknadens mest utsatta och fattiga. Ändå är sektorn, med några få undantag, i princip helt oreglerad och har svagt stöd i internationella konventioner. Många av ILO:s konventioner gäller inte ens hushållsanställda.

Det är framför allt två faktorer som påverkar antalet hushållsarbetare i ett land.

- Det ena är svaga offentliga institutioner inom exempelvis skola, vård och omsorg och det andra är stora inkomstskillnader inom ett land, eller mellan länder, berättar Mats Wingborg.

Bland de länder som har många hushållsarbetare finns därför exempelvis Kina, Sydafrika och Latinamerika med stora interna inkomstklyftor, medan Filippinerna och Bangladesh ”exporterar” arbetskraft till framförallt Gulfstaterna. 80 – 90 procent är kvinnor och som migrantarbetare är de mycket utsatta. De blir ofta beslagtagna sina pass och är sedan helt beroende av arbetsgivaren. Liknande slavarbete breder nu också ut sig inom Kina, där främst kvinnor och flickor från landsbygden allt oftare blir livegna arbetare hos den snabbt växande medelklassen. Barnarbete är också vanligt förekommande och bara i Dhaka i Bangladesh beräknas det finnas 1 miljon barn som arbetar inom sektorn.

Hushållsarbetare skyddas dock av ILO:s sk kärnkonventioner, minimistandards på arbetsmarknaden, som ger alla rätt att vara med i en fackförening samt förbjuder barnarbete, tvångsarbete och diskriminering. Ändå har fackföreningar som organiserar hushållsarbetare världen över länge kämpat för att ILO tar fram en särskild konvention för hushållsarbetare.

- En konvention behövs för att stoppa övergreppen och ge hushållsarbetarna samma rättigheter som för den övriga arbetsmarknaden, säger Barbro Budin, jämställdhetssekreterare på IUL, det globala facket för arbetstagare inom livsmedelskedjan. Hon deltar också aktivt i den fackliga delegationen som sedan 2006 driver frågan inom ILO.

Och nu har hoppet tänts. Under årets ILO-konferens påbörjade nämligen världens regeringar, fack och arbetsgivare processen med att ta fram en ny internationell konvention för att förbättra villkoren för hushållsarbetare.

- Det är en stor seger att vi på så kort tid fått upp frågan på ILO:s dagordning, menar Barbro Budin.

Förutom fackens envetna arbete har ILO:s engagemang varit en viktig förutsättning för att frågan tas upp så snabbt. Dessutom har flera regeringar, bland annat Brasilien, Filippinerna och Sydafrika, drivit frågan. Under arbetskonferensen kom också oväntad draghjälp från USA, som tidigare varit hårdnackade motståndare till regleringar. Istället stod EU-länderna för den restriktiva hållningen, tillsammans med Gulfstaterna.

Men den 4 juni, efter tio dagars hårda förhandlingar mot framförallt arbetsgivarnas representanter, röstade så 61 regeringar ja till en konvention åtföljd av en rekommendation och 14 regeringar röstade ja till enbart rekommendationen. Men även om det är ett viktigt steg återstår mycket jobb för facken.

Både EU-regeringarna och arbetsgivarna kommer att driva en hård linje nästa år, när slutgiltigt beslut om konventionens innehåll ska tas, tror Barbro Budin. Den globala fackföreningsrörelsen vässar därför sina strategier inför en lång och hård kamp. Men en sak är säker: kravet från världens miljontals hushållsarbetare på lika rättigheter är här för att stanna.

Mer information och regelbundna lägesrapporter från hushållsarbetarorganisationer i hela världen finns på: www.domesticworkerrights.org

 

Enligt ILO definieras hushållsarbetare, eller domestic workers, av att:

  • De är anställda inom ett hushåll
  • Har arbetsuppgifter som är relaterade till själva hushållet
  • Personer boende i hemmet är deras arbetsledare
  • Den anställde återkommer till samma hushåll för att utföra sina arbetsuppgifter.