Seychellerna

Ögruppen som ligger nordost om Madagaskar var obebodd till slutet av 1700-talet. På många små öar över ett stort område bor endast 97 000 människor. Seychellerna som blev självständigt från Storbritannien 1976 har länge haft en för arfrikanska förhållanden mycket hög levnadsstandrad. Ekonomin är dock ensidigt inriktad på turism. Det finns två fackliga centralorganisationer i landet.

Fakta

Statsskick
Republik
Yta
454 km2
Huvudstad
Victoria
Språk
Seselwa (kreol) franska, engelska
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182

Arbetsmarknad och ekonomi: 

Landets förhållandevis goda ekonomi kan helt härledas till turistindustrin som bidrar med 55 procent av BNP och ger jobb åt 25 procent av hela arbetskraften.  

Regeringen försöker uppmuntra andra näringar, bl.a. fisket. Tonfisk är en exportvara som dock hotas av ett alltför omfattande fiske. Ett avtal om hur vattnen kring ögruppen får utnyttjas har tecknats med EU. Jordbruket är dåligt utvecklat och landet är beroende av import av livsmedel. Seychellerna har en stor utlandsskuld och exporten är bara hälften så stor som importen. Arbetslösheten i landet är låg, ca 4 procent. 

Seychellerna har blivit ett finansiellt centrum med många internationella bolag som lockats till önationen med skattefrihet och banksekretess. Skattelagstiftningen har dock skärpts något 2018. 

Den fackliga situationen: 

Arbetsmarknaden är delvis reglerad genom lagar; rätt att organisera sig fackligt, rätt till semester, procedur för att genomföra en legal strejk. Det finns dock många gästarbetare från främst Indien och Filippinerna som inte omfattas av lagen och som ofta har sämre anställningsvillkor.

Fackliga organisationer: 

All facklig verksamhet samordnades 1978 i National Workers´ Union of Seychelles, NWUS som senare bytt namn till  Seychelles Federation of Workers Union SFWU,  vars verksamhet enligt stadgarna ska ske under överinseende av regeringspartiet som också ska godkänna alla avtal. SFWU har cirka 25 000 medlemmar och anser att man ”representerar alla arbetare oavsett färg, religion eller politisk åsikt”. SFWU är anslutet till Världsfacket, International Trade Union Confederation, ITUC.

Det finns ytterligare en mindre centralorganisation Seychelles Workers Union.

Senast uppdaterad: 

Maj 2019 av Kjell Kampe

För mer information kontakta info@uniontounion.org

 

För mer bakgrund och fakta om landet som inte rör just arbetsmarknad och facklig verksamhet rekommenderar vi Utrikespolitiska institutets sida Landguiden som uppdateras dagligen och har grundläggande information om alla länder tillgängligt. Nyhetssajten Labourstart har en bra sökfunktion per land för nyheter om just arbetstagares rättigheter.

Facket i världen

I Union to Unions databas Facket i Världen kan du hitta information om arbetsmarknaden och den fackliga situationen i 144 låg- och medelinkomstländer. Databasen uppdateras kontinuerligt för att det ska finnas uppdaterad information på svenska om facket runt om i världen. Du kan också läsa om de svenska fackens utvecklingsprojekt