2021-12-07

Seminarium på MR-dagarna: Det finns inga jobb på en död planet

Den pågående klimatkrisen utgör ett akut hot mot vår existens och vi vet att tiden är mycket knapp. Effekterna syns redan nu i form av återkommande bränder, översvämningar och torka. Hårdast drabbas de miljontals människor som lever i fattigdom och social utsatthet.

Planeten kräver en kraftfull omställning, där vårt ekonomiska system förändras i grunden. En sådan omställning innebär att miljontals jobb kommer att försvinna. Den internationella fackföreningsrörelsen driver därför idén om Just Transition, som handlar om att klimatomställningen måste gå hand i hand med respekt för arbetstagares rättigheter och undvika att utsatta grupper på arbetsmarknaden hamnar utanför. Kom och lär dig mer om mänskliga rättigheter i klimatomställningen!

I panelen: Cajsa Unnbom, klimatrådgivare, Palmecentret, och Catarina Silveira, rådgivare Just transition, Union to Union

Samtalsledare: Anna Wickman, Palmecentret
Seminariet arrangeras av Olof Palmes Internationella Center och Union to Union.

När? Tisdag 7 december 2021 klockan 10:30 - 11:00
Var? Globala scenen, Mänskliga rättighetsdagarna i Göteborg

Detta seminarium är en del av MR-dagarna och kräver separat inträdesbiljett. Besök http://www.mrdagarna.nu för biljetter och mer information.

Mer om Just Transition

Vill du veta mer om Just Transition? Här hittar du länkar till artiklar, filmer och vår rapport om Just Transition.