2019-09-27

Seminarium: 14 timmars arbetsdag, men fortfarande en lön det inte går att leva på

Seminarium på Bokmässan 2019
Scen: Rosa scen
Tid: fredag, 16:30 - 16:50

 Runt 80 procent av världens kläder sys av kvinnor i fabriker långt från affärerna och konsumenterna i väst. Det är vanligt med löner som de knappt kan leva på, trots långa arbetsdagar på 12-14 timmar. Sexuella trakasserier är vanligt på arbetsplatserna.
 
Att organisera sig fackligt är ofta den enda vägen mot bättre villkor, men att vara med i facket kan även innebära att du riskerar att förlora jobbet. Även om alla större klädkedjor har uppförandekoder som tillåter facklig organisering så kan ingen helt garantera att deras produktion inte bryter mot ILO:s kärnkonventioner.
 
Hur ser villkoren ut? Hur jobbar man för förändring? Och hur ser den fackliga organiseringen lokalt ut?

Foto: Union to Union