Foto: Nancy ChappellTidningen Fastighetsfolkets bild från en reportageresa i Peru som gjordes med stöd av informationsbidrag. Adriana Torres, som jobbar på säkerhetsföretaget Prosegur, berättar att hon bestraffats av sin arbetsgivare för sitt fackliga engagemang. Läs hela reportaget https://fastighetsfolket.se/2019/04/26/trots-tuff-situation-sa-vaxer-facken-i-peru/
2020-09-10

Särskild utlysning - innovativa informationsprojekt 2020

Många runt om i världen har drabbats hårt av pandemin, inte minst genom tuffare arbetsförhållanden, arbetslöshet och därmed en ökad fattigdom. Detta visar hur viktigt och relevant arbetet med att stötta global facklig verksamhet är. Union to Union efterlyser idéer på innovativa informationsprojekt i Sverige med fokus på kunskapsspridning och opinionsbildning.

Internationella arbetsmarknadsfrågor och specifikt vikten av fackliga frågor har uppmärksammats i flera svenska medier de senaste månaderna. Det finns ett stort värde i att synliggöra och kommunicera det globala fackliga samarbetet - därför gör Union to Union nu en särskild ansökningsomgång där vi efterlyser idéer på informationsprojekt med fokus på kunskapsspridning och opinionsbildning. Tanken är att ställa om – inte ställa in.

För denna ansökningsomgång uppmuntrar vi särskilt nya och innovativa sätt att kommunicera och bilda opinion, och vi vänder oss till svenska fackliga organisationer, fackförbundspress och till facken närstående organisationer.

Projekten kan tillexempel vara informationskampanjer av olika slag. Inspireras gärna av de fyra områden som genomsyrar Union to Unions arbete, läs om dem härDigitala lösningar uppmuntras särskilt liksom också projekt som inkluderar samarbete mellan olika aktörer. Lokala partners/aktörer i  låg- och medelinkomstländer bör synliggöras i arbetet och här kan digitala lösningar med fördel användas. Tänk filmer, kampanjer, podd, kortare rapporter i opinionsbildande syfte, enkät/opinionsundersökningar etcetera.

Utlysningen är föranledd av Covid-19 och kan tillexempel visa på hur arbetstagare runt om i världen påverkas av pandemin och hur fackliga aktörer ställer om verksamheten. Projekten behöver dock inte ha ett pandemifokus. Tänk nytt! Att kommunicera och opionsbilda i globala utvecklingsfrågor är kanske viktigare nu än någonsin.

Vi vill ha er ansökan senast den 1 oktober. Besked kommer att ges senast den 7 oktober och projektet ska sedan genomföras under den resterade delen av 2020.

Vi föreställer oss att budgeten ligger mellan 50 000 – 150 000 kr. Det går att söka en större summa om detta kan motiveras.

Kontakta Beatirce Jansson för ett förenklat ansökningsformulär. Har ni frågor eller funderingar går det utmärkt att mejla beatrice.jansson@uniontounion.org.

Syftet med det här anslaget, som vi får finansiering från Sida för, och som därmed finansierar dessa insatser är:

Syftet med Sidas stöd till informations- och kommunikationsverksamheten inom internationellt utvecklingssamarbete är att informera om svenskt utvecklingssamarbete, samt att främja öppen debatt, folklig förankring, stärkt engagemang och brett deltagande i Sverige för en rättvis och hållbar global utveckling.”

Målen mer specifikt för Union to Unions anslag är: 

  • Öka kännedom och kunskap om det internationella fackliga utvecklingssamarbetet samt hur det bidrar till en rättvis och hållbar global utveckling.
  • Öka kännedom och kunskap om livs- och arbetsvillkor i låg- och medelinkomstländer samt drivkrafterna för ett rättvist, demokratiskt och hållbart samhälle.
  • Bidra till ett ökat stöd och engagemang för genomförandet av FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030.
  • Bidra till en ökad synlighet och granskning av utvecklingsfrågor i samhällsdebatten.