2016-06-07

Sämre för världens arbetstagare ökar klyftor och social oro

PRESSMEDDELANDE 160609: Situationen för arbetstagare har blivit sämre på alla världens kontinenter, vilket är en viktig orsak till att inkomstklyftorna i världen ökar. Det visar världsfacket ITUC:s globala rättighetsindex som släpps idag. Kambodja, Indien, Turkiet och Kina, där många svenska företag idag har sin produktion, ligger i listans topp. Det behövs krafttag från regeringar och multinationella företag för att stoppa den pågående trenden.

Europa är förvisso den världsdel där de mänskliga rättigheterna i arbetslivet respekteras bäst, men indexet blir för andra året i rad sämre.

- Efter mer än sju år av ekonomisk kris fortsätter europeiska regeringar att motverka mänskliga rättigheter i arbetslivet med argument att det är dåliga tider, säger Göran Arrius, ordförande för Saco. Det är inte hållbart och skapar bara större oro och fler konflikter i samhället.

Latinamerika är den kontinent där våldet är som grövst och Colombia toppar återigen listan över flest mord på fackligt aktiva. Värst är det i Mellanöstern, där Gulfstaterna genom sitt kafalasystem kan utnyttja migranter för slavarbete.

- Stora grupper står idag helt utan arbetsrättsligt skydd, vilket gör att de är ytterst sårbara, menar Eva Nordmark, ordförande för TCO. Till exempel är det vanligt att migrantarbetare inte har samma rättigheter som mottagarlandets medborgare och den utbredda användningen av tillfälliga anställningar gör det mycket svårt att hävda sina mänskliga rättigheter i arbetslivet.

Ett annat problem är multinationella företags många underleverantörer där arbetsvillkoren är som sämst. Enligt en tidigare rapport från ITUC är så mycket som 94 procent av arbetskraften inom världens 50 största företag inte direktanställda. Företagen tar därmed inte till ansvar för rättigheter och levnadslöner.

- På längre sikt skapar snedfördelade vinster och dåliga arbetsvillkor varken ekonomisk eller social utveckling, säger Karl-Petter Thorwaldsson, LO:s ordförande. Både multinationella företag och regeringar måste göra mer för att stoppa den pågående utarmningen av världens arbetstagare.

Världsfackets globala rättighetsindex i korthet:

  • Indexet rankar 141 länder utifrån 97 indikatorer.
  • Resultatet placerar länderna på en skala mellan 1 (bäst) och 5 (sämst)
  • Antalet länder där arbetstagare utsatts för våld har senaste året ökat från 36 till 50 länder.
  • 57 % av länderna utesluter vissa arbetstagare från rätten att förhandla kollektivt.
  • 69 % av länderna utesluter vissa yrkesgrupper från strejkrätten.
  • I 50 av länderna begränsas yttrandefriheten och mötesfriheten.
  • Mer än hälften av världens länder gör inskränkningar i de demokratiska rättigheterna. Mest inskränkt är föreningsfriheten.

Mer information:
Karin Lindström, pressansvarig Union to Union, 070-214 41 91
José Gutierrez, presschef TCO, 08-782 91 91
Thomas Jartsell, ressansvarig Saco, 070-918 64 31
LO:s pressjour, 08-796 26 90