Rumänien

Rumänien är en demokratisk republik. Ekonomi och arbetsmarknad i landet har förändrats i grunden. Det har inneburit stora påfrestningar, men arbetslösheten är realtivt låg. Fackföreningsrörelsen har tappat många medlemmar, men spelar fortfarande en betydande roll.

Fakta

Statsskick
Republik
Yta
237 500 km2
Huvudstad
Bukarest
Språk
Rumänska är officiellt språk, därutöver finns flera minoritetsspråk.
Ratificerade kärnkonventioner:
29 – 87 – 98 – 100 – 105 – 111 – 138 – 182

Arbetsmarknad och ekonomi: 

Europakommissionen och Internationella valutafonden (IMF) har ställt krav på förändringar av arbetsmarknadslagarna för att Rumänien skulle få tillgång till nya lån och krediter. De nya lagarna har lett till att allt färre arbetstagare täcks av kollektivavtal. Enligt Europafacket EFS omfattades 98 procent av arbetstagarna av kollektivavtal 2011, den siffran är nu nere i 36 procent. 

Huvudnäring i landet är jordbruk, textilier, metaller och kemikalier.

Pandemin orsakad av covid-19 slog under 2020 hårt mot ekonomin och arbetsmarknaden. Många anställda har blivit uppsagda medan andra fått arbetstiden neddragen och lönen sänkt. Inte minst har åtstramningarna slagit hårt mot klädindustrin. Rumänien har idag Europas största tillverkning av kläder, en bransch med 400 000 anställda, varav de flesta är kvinnor. Ofta är dessa kvinnor de viktigaste familjeförsörjarna, men nu har många förlorat sina jobb eller fått lönerna sänkta.

Den fackliga situationen: 

Till skillnad från andra länder i Östeuropa tilläts fristående fackföreningar även under Sovjettiden, dock med förbehållet att de oberoende fackföreningarna inte fick utmana makten. Den dominerande fackliga rörelsen under Sovjettiden var dock den kommuniststyrda rörelsen UGSR, General Trade Union Confederation of Romania.

Efter att Ceausescu störtats och avrättats 1989 förändrades i ett slag den fackliga scenen. UGSR överlevde bara i fem dagar. Ur resterna av UGSR grundades landsorganisationen CNSLR. Nästan samtidigt bildades den alternativa fackföreningsrörelsen Fratia. Namnet kommer från det rumänska "fraternity", vilket betyder broderskap. Fratia växte snabbt under början av 1990-talet och organiserade många anställda på kontor och inom hälsosektorn. Efter bara några år hade Fratia över en miljon medlemmar. Detta var en stor framgång, dock förblev det reformerade CNSLR den klart största landsorganisationen.

1993 slogs de båda organisationerna ihop och den nya organisationen fick namnet CNSLR-Fratia. Sammanslagningen av CNSLR och Fratia har följts av sammanslagningar mellan olika förbund. Detta har i vissa fall stärkt de lokala fackklubbarna. Sammantaget har dock facket förlorat i styrka. I rask takt har de gamla statliga företagen privatiserats och de fackliga organisationerna har varit dåliga på att ställa om sig till marknadsekonomi och nya relationer med arbetsgivaren. På många företag har fackklubbarna försvunnit helt.

När CNSLR och Fratia slogs samman hade organisationen 2,5 miljoner medlemmar. I dag är antalet medlemmar omkring 800 000 uppdelade på 44 medlemsförbund.

1990 bildades Alfa Cartel, en kristen men partipolitiskt obunden facklig rörelse som varit pådrivande i reformeringen av det rumänska samhället. Alfa Cartel har successivt fortsatt att växa och i takt med CNSLR-Fratias medlemsmässiga tillbakagång har Alfa Cartel övertagit rollen som landets största fackliga organisation. Alfa Cartel har för närvarande drygt en miljon medlemmar.

BNS (Nationella fackliga blocket) är ytterligare en facklig centralorganisation med bas inom servicenäringarna och transportsektorn. Antalet enskilda medlemmar är för närvarande omkring 300 000. BNS samarbetar nära med MSzOz i Ungern. BNS skyller Rumäniens djupa ekonomiska problem på Internationella Valutafondens (IMF) program i landet. BNS har till och med stämt IMF med motiveringen att IMF:s politik motverkar institutionens uppställda mål om ekonomisk stabilitet och hög sysselsättning. I Rumänien har resultaten blivit de omvända – svag ekonomi och ökad arbetslöshet. Därutöver finns Confédération des Syndicats Démocratiques de Roumanie (CSDR) med drygt 100 000 medlemmar plus ett tjugotal små oberoende fackföreningar.

En enskilt protest som väckt stor uppmärksamhet under 2020 var när textilarbetaren Angelica Manole lade ut en bild på sin löneavi på sociala medier. Av bilden framgick att lönen plötsligt hade halverats utan förklaring. Arbetsgivaren, företaget Tanex, avskedade Angelica Manole och förklarade att lönesänkningen var befogad på grund av att arbetarna inte kunna jobba heltid under pandemin. När fallet kom upp i domstol kunde dock Angelica Manole bevisa att hon fortsatt att arbeta heltid. Hon vann striden i domstol och fick till och med en officiell ursäkt av landets arbetsmarknadsminister. Företaget dömdes också för att inte ha betalat ut de fastställda minimilönerna till arbetarna. Tanex tillverkar lyxkläder åt företag som Ted Baker och Lancome.

Fackliga organisationer: 

Fackliga centralorganisationer: Fyra fackliga centralorganisationer deltar i den sociala dialogen tillsammans med den rumänska regeringen: CNSLR-Fratia, CSDR, BNS och Alfa-Cartel. Samtliga dessa är medlemmar i Världsfacket ITUC.

Ratificerade kärnkonventioner: 

ILO:s åtta kärnkonventioner gäller alla människor i alla länder oavsett om deras regeringar ratificerat dem eller inte, eftersom det handlar om mänskliga rättigheter. Trots det är det ändå viktigt att så många länder som möjligt ratificerar konventionerna, så att de inte förlorar sin legitimitet. Att ratificera en konvention sänder en signal om att landet tar frågan på allvar och innebär i praktiken att landet själv ska se till att lagstiftningen i landet är i linje med de krav som konventionen ställer. Det är dock ingen garanti för att länderna följer konventionen i praktiken. 

I ILO:s databas Normlex hittar du alla ILO-konventioner och rekommendationer och aktuell information om vilka länder som ratificerat dem.

Ratificerade av Rumänien:

Senast uppdaterad: 

December, 2020, Mats Wingborg. 

Hittar du faktafel, har frågor eller vill diskutera innehållet i texten? Skriv gärna till info@uniontounion.org. För mer bakgrund och fakta om landet som inte rör just arbetsmarknad och facklig verksamhet rekommenderar vi Utrikespolitiska institutets sida Landguiden som uppdateras dagligen och nyhetssajten LabourStart.

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
4 - Trade rights index 4 short
Läs mer
4 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 4 betyder att det sker systematiska kränkningar.

Facket i världen

I Union to Unions databas Facket i Världen kan du hitta information om arbetsmarknaden och den fackliga situationen i 144 låg- och medelinkomstländer. Databasen uppdateras kontinuerligt för att det ska finnas uppdaterad information på svenska om facket runt om i världen. Du kan också läsa om de svenska fackens utvecklingsprojekt