Foto: Anna Nylander
2020-09-18

Regional/National Officers

Join our team! Information in English below.
Lediga jobb! Vi söker lokala konsulter i Bangladesh, Kambodja, Colombia och Kenya.

Med syfte att stärka Union to Unions arbete i ett antal prioriterade länder och öka samarbetet med andra så kallade Trade Union Solidarity Support Organizations, kommer Union to Union att anlita lokala konsulter på deltid i fyra olika länder (Bangladesh, Kambodja, Colombia och Kenya) under en pilotfas. Läs mer i bakgrundsinformationen och uppdragsbeskrivning. Förlängd ansökningstid för ansökningar gällande Bangladesh och Kambodja - sista ansökningsdag är 19 oktober.

Skicka din ansökan till danilo.kinloch@uniontounion.org

Vänligen kontakta Danilo Valle Kinloch, Program Officer, Union to Union om du har frågor.
Tel: + 46 8 798 00 32

Email: danilo.kinloch@uniontounion.org
 


 

With the aim to strengthen Union to Union's work in prioritised countries and collaborate closer with other Trade Union Solidarity Support Organisations, Union to Union is engaging part-time local consultants in four regions/countries (Bangladesh, Cambodia, Colombia and Kenya) as part of an initial pilot phase. Please read concept note and terms of reference for more information. We welcome applications regarding Bangladesh and Cambodia until October 19 inclusive.

Send your application to danilo.kinloch@uniontounion.org

For enquiries, please contact Danilo Valle Kinloch, Program Officer at Union to Union.
Phone: + 46 8 798 00 32

Email: danilo.kinloch@uniontounion.org
 

 

Concept note and terms of reference

Nedladdningsbart material