2004-11-25

Rapporter om tortyr i Turkmenistan och Uzbekistan

I både Turkmenistan och Uzbekistan används tortyr som ett vapen mot politiska dissidenter. En tortyrmetod som används är att skålla människor med hett vatten för att tvinga fram information.

Men omvärlden får ytterst lite information om kränkningarna av de mänskliga rättigheterna. Detta menade människorättsaktivister vid ett seminarium i Helsingfors.

"Kriget mot terrorismen förs på bekostnad av mänskliga rättigheter i Centralasien", sade Adolat Najimov, ordförande vid uzbekiska Radio fria Europa och Radio frihet. Hon hävdade vidare att länder i Väst tidigare ofta kritiserat kränkningarna av mänskliga rättigheter i Centralasien, men att kritiken mildrats efter att USA inledde det globala kriget mot terrorismen.

Källa: IPS.

Skicka artikeln vidare: IPS news