Rapport: Stop gender-based violence at work - the struggle of global unions

Rapport från 2018 om hur facken arbetar globalt för att bekämpa könsrelaterat våld i arbetslivet.

Framsida av rapporten: Stop gender-based violence at work

Mer än en tredjedel av världens kvinnor över 15 år har upplevt sexuellt eller fysiskt våld, enligt statistik från världshälsoorganisationen WHO. Många av dem blir utsatta på sin arbetsplats. Union to Unions rapport visar hur facken arbetar globalt för att både öka kunskapen om och bekämpa de utbredda problemen. Det handlar bland annat om utbildning och informationskampanjer, liksom olika utfästelser om förbundens uppmanas att anta.

Hämta som PDF