Rapport: A changing world of work

En rapport från 2020 om framtidens arbetsmarknad.

Omslagsbild på rapporten Changing world of work

Vilka förändringar är det som sker på den globala arbetsmarknaden – och hur påverkar dessa förändringar arbetstagare i utvecklingsländer? Hur möter fackförbunden de nya utmaningarna och tar vara på dess möjligheter?

Rapporten ”A changing world of work – what does it mean for international development cooperation?” undersöker vilken roll det internationella utvecklingssamarbetet kan och bör ha för att stötta facken i arbetet kring framtidens arbetsmarknad.

Hämta som PDF