Hoppa till huvudinnehåll

Projekt

Union to Union finansierar 60 projekt i 64 låg- och medelinkomstländer runt om i världen. Arbetet sker genom ett nätverk bestående av Union to Union och 28 svenska fackförbund, som i samarbete med globala fackliga federationer
genomför projekten runt om i världen.

Här hittar du våra aktuella projekt. De är alla rättighetsbaserade och kopplade till organiserade och oorganiserade arbetstagare på den formella och informella arbetsmarknaden. Alla projekt är samlade inom fyra tematiska områden. Genom vårt stöd förbättras arbetsvillkoren för människor i fattigdom och förtryck. Det sker genom utbildning av fackliga företrädare och kapacitetsutveckling av medlemmar och organisationer. 

Union to Unions arbete riktas främst mot att stärka kapaciteten inom organisering, förhandling, påverkansarbete, jämställdhet och demokrati i fackförbund i låg- och medelinkomstländer. Union to Union stödjer och initierar även kunskapshöjande aktiviteter i Sverige.

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.