Hoppa till huvudinnehåll
Gå till projektlistan
Bild
Foto på väggmålning i Colombia
Förbund:
Svenska musikerförbundet
,
SYMF, Sveriges yrkesmusikerförbund
Land:
Brasilien
,
Colombia
,
Costa Rica
,
Guatemala
,
Panama
,
Peru
Region:
Latinamerika
Tematiskt område:
Informell sektor, migration och osäkra arbetsförhållanden

Strengthening musicians unions in Latin America

Fackförbund över hela världen arbetar varje dag för att säkerställa bättre och tryggare arbetsvillkor för sina medlemmar. Kunskap om och kring fackliga och mänskliga rättigheter är en förutsättning för att förbättra situationen för arbetstagare.

Musiker över hela världen arbetar under osäkra och krävande förhållanden. Detta projekt syftar till att skapa fackligt samarbete för att förbättra arbetsvillkoren för musiker i Latinamerika. Ett viktigt mål är att få frilansande musiker att organisera sig fackligt – något som i vissa länder är mycket svårt då de inte anses ha rätten att organisera sig. Här är redan befintliga syskonfackförbund i andra länder i regionen viktiga – de kan hjälpa till och inspirera andra. Det finns också ett behov att stärka arbetet kring jämställdhet och inkludering.

Håll dig uppdaterad

Prenumerera kostnadsfritt på våra utskick och få nyhetsbrev och inbjudningar till olika evenemang.