Informationsprojekt

Så här använder du databasen

  • Sortera vilka informationsprojekt du vill se genom att välja organisation i rullgardinsmenyn, eller om du vet projektnummer, skriv in det i rutan.
  • Genom Union to Union kan fackliga organisationer på central, regional eller lokal nivå kopplade till LO, TCO och Saco söka bidrag för informationsinsatser om livs- och arbetsvillkor i låg- och medelinkomstländer. Fackförbundspress kan söka bidrag till reportageresor. På den här sidan kan du söka bland alla informationsprojekt för att läsa mer om dem.
  • Vill du läsa mer om hur informationsprojekten fungerar generellt se denna sida.

Inga projekt hittades med valda filter.