Transformation by Building Workers Power Nepal

Stärka GEFONT genom fyra olika strategier. Vanliga fackliga medlemmar kommer att utbildas, personer som kan fungera som vidareutbildare kommer att utbildas, rekryteringskampanjer för att få fler medlemmar kommer att genomföras och man vill också arbeta för att vanliga fackliga medlemmar ska få ökat inflytande på politiken i Nepal.

Resultat i korthet

Resultat från detta projekt kommer efter nästa rapporteringsperiod.