LLDP Labour Law development Program

LLDP - Labour Law Development Program genomförs i tre länder: Colombia, Guatemala och Kambodja, det är LO-TCO Projektkansli som är ansvarig för genomförande. Projektet avser att bygga upp och förbättra den fackliga rörelsens förmåga att bedriva juridisk verksamhet för arbetstagarnas intresse. Genom bildande och förstärkning av juridiska arbetsgrupper i respektive land vill projektet höja upp deras kapacitet att bemöta rättsliga frågor. Dessutom är det tänkt att stödja lokala strukturer, samt internationell påverkan, som t.ex. fackets deltagande i internationella event. Förutom de tre nämnda länder är det tänkt att under perioden börja i två andra (Panama, Thailand), samtidigt som ett land (Colombia) kommer att fasas ut.
En stor del av den fackliga verksamheten sker inom juridik. Facket måste agera i försvar för sina medlemmar, arbetstagarnas rättigheter och även påverka för att förbättra lagstiftning och arbetsrätt. Dock är det ofta så att kapaciteterna är begränsade eller dyrt att inhämta för fackliga organisationer i Syd. Projektets mål är att stödja centralorganisationerna i projektländer så att de utökar sin kapacitet att försvara arbetsrättigheterna, delta i förhandlingsprocesser och påverka för förändringar. LLDP har genomförts i några år nu och erfarenheten ledde till lärdomar. På det viset har arbetsredskap förbättras under tiden, skapandet av juridiska team är ett exempel, samarbete kring paradigmatiska fall är ett annat.
De viktigaste målgrupperna är fackliga ledningar, samt fackliga jurister i respektive länder. Dessutom riktas en del påverkansarbete för att nå beslutfattare på nationell och internationell nivå.
För att nå detta kommer projektet att genomföra utbildning, utbyte av erfarenheter, stöd från externa resurser och stärkning av respektive juridisk arbetsgrupp i varje land.

Resultat i korthet

Resultat från detta projekt kommer efter nästa rapporteringsperiod.