PANAF

PANAF är ett utbildningsprogram som har genomförts i 30 år av LO-TCO i samarbete med centralorganisationer i ett flertal länder i Afrika. För perioden 2020-22 är det tänkt att det blir 14 deltagande länder. Dessutom finns det ett samarbete med ITUC-Africa, OATU (en annan sammanslutning av fackliga organisationer) och belgiska FBGT
Programmets syfte är att tillämpa studiecirkelmetoden och att lägga grunden för utbildningsformer som kan nå många medlemmar och potentiella medlemmar till överkomlig kostnad.
I många afrikanska länder är fackföreningsrörelsen splittrad. Ett viktigt syfte för programmet är därför att främja enighet genom att ställa krav på att de olika fackliga organisationerna samarbetar i utbildningsinsatserna.
Målgrupper för programmet är fackliga ledare på olika nivåer, medlemmar och potentiella medlemmar samt, i viss mån, arbetsgivare, politiker och det civila samhället. De förväntade resultaten är att bidra till bättre utbildningsstrukturer, utökat samarbete mellan organisationerna på nationell nivå och genomförande av utbildningar som leder till större förmåga för förhandling, facklig representation, m.m.
PANAF arbetar genom att ha ett samarbetsavtal med varje land, det avtalet signeras ofta av flera centralorganisationer i samma land, son åtar sig att samarbeta inom projektet.
Målet för PANAF är att genomföra maximalt antal studiecirklar i de deltagande länderna för att nå upp till organisatoriska resultat, samt påverka för arbetstagarnas rättigheter. Huvudaktiviteterna är då uppbyggande av studiecirklar, utbildning av utbildare och skapande av samarbetsformer för påverkan.

Resultat i korthet

Resultat från detta projekt kommer efter nästa rapporteringsperiod.