Kommunikation av Klimatagendan med fokus på rättvis omställning

Union to Union stödjer tankesmedjan Global Utmaning och deras satsning Klimatagendan. Klimatagendan är en oberoende samverkansplattform och accelerator för klimatomställningen som samlar aktörer inom näringsliv, politik och samhälle bakom en kraftfull och rättvis
grön omställning i linje med Sveriges mål om nettonollutsläpp 2045.
Union to Union stödjer specifikt framtagandet av en digital baskurs om faktabaserad och rättvis klimatomställning,
med primär målgrupp fackförbunden och deras medlemmar. Kursen ska ge deltagaren kunskap
om den samhällstransformation som klimatomställningen kräver, samt verktyg för att agera i
sin roll som arbetstagare och privatperson. Kursen ska lyfta fackligt globalt engagemang och fackens betydelse för att accelerera en rättvis global klimatomställning.

Resultat i korthet

Resultat uppdateras kontinuerligt