ThinkTank 2030

Union to Union stödjer Naturvetarnas innovationstävling ThinkTank 2030. Syftet är att fånga upp ungas idéer om hur världen kan bli mer hållbar. Högskolestuderande och doktorander i Sverige uppmuntras att skicka in tävlingsbidrag för hållbara lösningar till nytta för människor, miljö och klimat. Vinnaren, som utses av en extern jury, får också coachning för att kunna förverkliga idén.

Resultat i korthet

Naturvetarnas nya tävling ThinkTank2030 attraherande många studenter. Målet var att få in 25 kvalitativa bidrag, resultatet var nästan tre gånger så stort med 67 inskickade bidrag.

Bidragen kom från studenter med olika ämnesinriktningar. Det visar att Naturvetarna nått ut brett och att intresset för innovation, hållbarhet, klimat och framtiden är stort hos unga.

Tanken är att ThinkThank2030 ska bli en årlig tävling. Nu när de sett att frågan intresserar många ska de bygga ut kampanjen/tävlingen med fler aktiviteter, både före och efter själva tävlingen, på tema grön innovation.