Livs globala fackliga arbete

Union to Union stöttar Livs i arbetet med att kommunicera resultat från de internationella projekt vilka förbundet stödjer och är aktiva i. Genom flera kortare filmer, med tillexempel lokala projektledare, vill de öka medlemmars kunskaper om förbundets internationella arbete och väcka engagemang för globala frågor. Att lyfta blicken blir extra viktigt under en pandemi.

Resultat i korthet

Resultat uppdateras kontinuerligt