Internationellt temanummer

Temanummer: Union to Union stödjer tidningen Kollegas produktion av ett internationellt temanummer. Kollega är fackförbundet Unionens medlemstidning. Det finns ett stort värde i att synliggöra och kommunicera det globala fackliga samarbetet för fler, inte minst Unionens cirka 700 000 medlemmar. Temanumret kommer att lyfta exempel på internationella projekt som Unionen stödjer och är aktiva inom, men också belysa skillnaderna i förutsättningarna att kunna ställa om och arbeta fackligt under coroapandemin.

Resultat i korthet

Kollega gjorde en specialutgåva med enbart internationellt material, med inriktning på hur fackligt aktiva ställt om under pandemin. Digitala intervjuer genomfördes med fackligt aktiva personer runt om i världen.

Utgåvan gjordes som ett samarbete mellan tidningen och olika enheter på Unionen. Det, samt samtalen med externa samarbetspartner inom den globala fackföreningsrörelsen, är något redaktionen uttrycker att de kommer att ha stor nytta av framöver. Utgåvan ska fortsätta att användas i olika sammanhang.
http://www.emagin.se/paper/1jr4qg57/paper/1#/paper/1jr4qg57/1