Föreningen Arena

Informationsbidraget delfinansierar en skrift om Just Transition som planeras att ges ut tillsammans med fackliga organisationer i Sverige. Just Transition, en rättvis omställning, har kommit att bli ett nyckelbegrepp inte bara inom svensk och internationell fackföreningsrörelse, utan även på högsta politiska nivå. Skriften är tänkt som en antologi med goda exempel på rättvis omställning.
Arenagruppen har också informationsbidrag för att starta en ny podd. Tanken är samtal om globala frågor med fokus på fackliga frågor och rättigheter, rättvisefrågor och utvecklingsfrågor och andra relevanta internationella frågor ur ett fackligt och progressivt perspektiv. Lisa Pelling och Håkan A Bengtsson turas om att vara programledare.

Resultat i korthet

Föreningen Arena/Arena Idé tog fram en rapport, Klimatet och jobben, med stöd från Union to Union, LO, Unionen, Vision och Akademikerförbundet SSR. Seminariet var välbesökt och flera efterfrågade mer information om rättvis klimatomställning, en Just Transition. Även talarna, fackliga representanter på hög nivå, uppskattade arrangemanget då de ser ett allt större behov för fackförbunden att jobba med klimatfrågan på lokal, såväl som global nivå.
https://arenaide.se/rapporter/klimatet-och-jobben/