Kommunikation, omvärldsbevakning och samordning

Projektet syftar till kommunicera och öka kännedomen om fackligt internationellt utvecklingsarbete samt facken som en utvecklingsaktör, både inom och utanför fackföreningsrörelsen. Union to Union arrangerar utbildningar, tar fram informationsmaterial samt erbjuder arenor för att diskutera fackligt utvecklingssamarbete. Tillsammans med de svenska och internationella facken driver Union to Union kampanjer, arrangerar seminarier, tar fram rapporter och skriver debatt- och opinionsartiklar om våra frågor. Därutöver sker regelbunden kontakt med beslutsfattare för att lyfta det fackliga utvecklingssamarbetet och förklara vår syn på vikten av deras beslut.

Union to Union har fyra tematiska områden som vägleder vår verksamhet. Det handlar om att bidra till 1) oberoende, representativa och demokratiska fack, 2) social dialog, hållbara leverantörskedjor och en rättvis omställning, en Just Transition, 3) organisering inom den informella sektorn, migration och osäkra arbetsförhållanden och 4) ökad jämställdhet i arbetslivet, i samhället och inom facken.

Resultat i korthet

Genom en tydligare kommunikation av Union to Unions verksamhet via fyra fokusområden har förutsättningar skapats för ökad insikt, kunskap och engagemang. Satsningen på en ny paketering och spridning av årsrapporten har i detta sammanhang varit viktig. Detsamma gäller för informations- och utbildningsverksamheten, som ökat något i omfattning . Enskilt uppskattade fortbildningspass har lett till nya förfrågningar. Union to Union ser framöver behov av att tydligare kommunicera de fyra fokusområdena på hemsidan liksom skala upp utbildnings- och informationsverksamheten och bland annat skapa en återkommande utbildning för utbildare, vilken kan vända sig till såväl fackliga organisationer som andra målgrupper.
Ämnet Just Transition (rättvis omställning) löpte som en röd kommunikativ tråd under 2019 och behandlades i ett flertal artiklar, seminarier och i utbildningar samt minikampanjer. Union to Union har vid ett flertal tillfällen fått återkoppling från förbund och andra organisationer om värdet av att Union to Union är så drivande i att kommunicera frågan.

Som vanligt var intresset stort för världsfackets, ITUC:s rättighetsstatisk: Global Rights Index (GRI) som listar hälsotillståndet för fackliga rättigheter globalt. Inför lanseringen av GRI översatte Union to Union delar av det materialet, men tog även fram en egen film. Många fackförbund, organisationer och privatpersoner delade och spred filmen i sina kanaler för att uppmärksamma frågan. Bara på Facebook nådde filmen 45 000 personer. Union to Union tog även fram en kampanjsida och ett kommunikationskit som skickades ut till de svenska fackförbunden för att göra det lättare för fler att delta och engagera sig i kampanjen.