Reserep. Turkiet - akademisk frihet på undantag

Tidningen Universitetsläraren vill berätta hur situationen ser ut för universitetslärare och forskare i Turkiet. Hur ser den ut i dag? Vilka möjligehteter har forskare och universitetslärare att verka? Vilka konsekvenser får inskränkningarna av den akademiska friheten? Målet är att uppmärksamma en svår situation i ett relativt närliggande land. Tidningen hoppas kunna göra läsarna medvetna om vad som händer i Turkiet och vilka insatser som görs av svenska forskare för att stötta turkiska kollegor, och kanske bli inspirerande själva.

Resultat i korthet

Resultat från detta projekt kommer efter nästa rapporteringsperiod.