Strengthening Academic Life in Turkey

Saco vill genomföra projektet för att öka erfarenhetsutbytet mellan akademiker i Turkiet och Sverige. De vill hämta hem kunskap och finna redskap för sina medlemmar om hur de kan bidra till att stärka demokratin, den akademiska friheten och professionella rollen i Turkiet, något som har blivit alltmer inskränkt idag.
Saco vill nå sina medlemmar i förbunden genom bland annat förbundstidningarna och i olika nätverk inom Sacofederationen såsom internationella nätverket och kommunikationsnätverket. De vill nå ut med kunskap om de fackligt organiserade akademikerna i KESK (Confederation of Puclic Employees Trade Unions) i offentlig sektor och DISK (Confederation of Progressive Trade Unions of Turkey) i den privata sektorn.

Resultat i korthet

Genom den första resan till Turkiet har Saco, tillsammans med Lärarnas Riksförbund och SULF, kunnat etablera kontakter och inhämta information som de sprider vidare genom olika kanaler hemma.

Ett spännande resultat av resan är den turkisk forskare som beviljats medel av Svenska Institutet för att gästforska i Sverige under år 2020-2021. Forskningen har direkt koppling till informationsprojektet och kommer att ske i samarbete med SULF och Uppsala Universitet.
https://universitetslararen.se/2020/03/20/sulf-hjalper-turkisk-forskare-...
https://universitetslararen.se/2020/02/14/problemen-i-turkiet-ar-pa-anab...

Forskarna ska delta i ett seminarium med Sacoförbunden som skjuts till hösten 2020.