Innovativt projekt - Informal and precarious work

Avser särskild satsning på informella sektorn, migration och påverkan av framtidens arbetsmarknad inom program 3. Detta är ett område som bedöms vara särskilt viktigt att utveckla. Hur satsningen vidare kommer att se ut kommer att vägledas av Union to Unions studier i detta område. Tillgängliga medel, utefter budgetutnyttjande av existerande projekt, kommer att sätta rammarna för satsningen.

Resultat i korthet

Resultat från detta projekt kommer efter nästa rapporteringsperiod.