Innovativt projekt - Social dialogue

Avser särskild satsning på Just Transition inom program 2. Det fackliga utvecklingssamarbetet har en central roll i denna fråga. Det finns några projekt med fokus på detta område men det finns även en stor potential att göra mer. Union to Union har under hösten 2019 initierat en studie kring Just Transition i en biståndskontext för att få ytterligare insikt kring hur facken kan jobba inom detta ännu något outforskade fält inom biståndet. Hur satsningen vidare kommer att se ut kommer att vägledas av studien. Tillgängliga medel, utefter budgetutnyttjande av existerande projekt, kommer att sätta rammarna för satsningen.

Resultat i korthet

Resultat från detta projekt kommer efter nästa rapporteringsperiod.