Trade Union Solidarity Radio Project

Insatsen är ett bilateralt samarbete mellan Seko och TWGU (Transport and General Workers Union) i Malawi. Projektet startades av sex fackförbund i Malawi 2008 i syfte att kunna nå ut till medlemmar och potentiella medlemmar genom radioprogram om mänskliga och fackliga rättigheter som lett till goda resultat. En stor del av arbetarna i Malawi är fortfarande inte medvetna om sina rättigheter, enbart cirka 3 av arbetskraften är organiserade. Många arbetsgivare tenderar också att ignorera bestämmelserna om arbetsrätt och vissa arbetsgivare är ibland inte ens medvetna om vissa arbetslagsklausuler. Under kommande utfasningsperiod är målet att öka andelen anslutna till facken med 20 000 nya medlemmar och att deltagande fack har kapacitet att fortsätta verksamheten utan finansiellt stöd utifrån. Insatsen syftar även till att öka kunskapen och medvetenheten om jämställdhet och att kvinnor tar plats i fackens ledning och kommittéer. Andelen TV inslag kommer att utökas som är mer populärt än traditionell radion. Även andra kommunikationskanaler ska användas för att nå även yngre personer. Radio- och TV-programmen kommer att fungera som kommunikationskanal mellan fackföreningar och arbetstagare över hela landet och nå även avlägsna plantager och jordbruksområden och hushållsarbetare vars arbetsplats sällan eller aldrig utsätts för arbetsinspektioner.

Resultat i korthet

Malawi har en befolkning på 17,5 miljoner och arbetskraften är cirka 7,2 miljoner. Fackligt medlemskap i Malawi är i allmänhet lågt. Den stora arbetskraften återfinns på landsbygden där facken oftast inte finns synlig. Det gör att radion når inte bara allmänheten utan också arbetande personer i hela landet. Förbunden hänvisar till radiosändningarna som primära källor för arbetare att få information. Anställda i den formella sektorn förstår sina grundläggande rättigheter och kräver dem genom att hänvisa till lagen och informationen har de fått via radion.

Pandemin har påverkat hela samhället och projektet i den mån att inte kunna besöka arbetsplatser. Men själva radiosändningarna har fungerat bra. Sändningar om rättigheter på jobbet och fackets roll gav resultat, exempelvis har 350 nya medlemmar värvats i samband med att budskapet har gått ut i etern. Parterna i projektet testar olika metoder för att veta om de når ut och att effekterna som förväntas, kommer. Exempelvis har de utlyst tävlingar och bett att personer ska ställa frågor. Lokala aktiviteter har också genomförts i regionerna då sändningar skett i dessa delar. Med det sagt så har projektet nått ut till de allra fattigaste på landsbygden, de som jobbar inom jordbruket. Andra teman som spridits är pandemin och hur en kan skydda sig, gender, konflikt samt miljö och klimat.
Kvinnor i Malawi har generellt färre möjligheter till jobb och till ledande positioner. Den könsbaserade diskrimineringen är väl synlig. Projektets involverade fackförbund har fortsatt att inkludera fler kvinnor på ledande poster. Minst 33% av kvinnorna har beslutande positioner inom facken. Förändringen är naturligtvis ett resultat av många samtidiga processer, men troligen har även radions budskap spelat en roll.