Organizing ICTS in Asia

Insatsen i ett multilateralt samarbete mellan Seko och UNI är en fortsättning på tidigare projekt men nu med fokus på enbart den växande telekomsektorn och med nya länder och målföretag däribland Telenor. Målet med insatsen är dels att skapa och kapacitetsstärka nya företagsfack att kunna uppnå kollektivavtal, att öka andelen kvinnor och ungas engagemang och positioner inom facket. Tidigare stöd har stärkt Ncell-facket i Nepal och DiGi-facket i Malaysia vars sakkunskap och erfarenheter kommer att utnyttjas i denna projektperiod, liksom Axaitaalliansen som bildades 2016 Myanmar kommer att ingå som projektland där Telenors verksamhet och möjligheter för facklig verksamhet måste kartläggas. Andelen fackanslutna inom telekomsektorn i Asien är mycket låg och mycket arbete måste göras för att säkerställa att fackföreningar kan representera sektorns arbetstagare i regionen. Fackledarna saknar ofta kompetens och erfarenhet av organisering och kollektiv förhandlingar som är nödvändiga för att bygga starka och hållbara fackföreningar i de multinationella företagen. Fackföreningarna i Asien arbetar ofta under mycket svåra förhållanden på grund av anti-fackliga attityder från regeringar och arbetsgivare. Outsourcing och avreglering samt omstrukturering och omvandling av de traditionella telekomoperatörerna till digitala företag är också en utmaning för facken.
En viktigt komponent är att fortsätta nätverkandet mellan företagsfacken inom och utom samma målföretag för att effektivisera arbetet och skapa en djupare förståelse för regionens fackliga kontext.

Resultat i korthet

Nya lärdomar och utbildningar i form av så kallade digitala training activities kompletterar traditionellt fackligt arbete inte minst nu under pandemin.

En studie togs fram; “The Impact on COVID-19 on ICTS Industries in Asia Pacific Region” som tar upp hur pandemin har påverkat länderna samt vilka konsekvenserna är av regeringars agerande. Studien gav de deltagande facken en grund till att skapa tydligare strategier för fortsatt fackligt arbete tillsammans, var för sig och regionalt med andra aktörer.

Övriga framgångar under 2020 var fler medlemmar vilket har ökat deras organisationsgrad och möjlighet att växa sig starka som partners i förhandlingar. Två exempel är facket på Grameenphone i Bangladesh där de nu har 78 procent av alla anställda som medlemmar. (1 597 medlemmar av 2 053 anställda) och Facket XL Axiata som har 80 procent av de anställda. (1 019 av 1 278).