Building and strengthening Post & Logistics unions in Africa

Insatsen som stöds av Seko och UNI bygger på tidigare projekt som går tillbaka till 2014. Målet är att fackföreningarna ökar sitt medlemsantal och erkänns av företagen, får ökad kapacitet att förhandla starka kollektivavtal som förbättrar arbetarnas levnads- och arbetsvillkor och att andelen kvinnor och unga ökar i facken. Vidare vill man skapa förutsättningar för nätverkssamarbete mellan förbunden i länderna och göra facken finansiellt oberoende genom ökade medlemsintäkter. Målföretagen är DHL, DPD Geopost, Chronopost, Laser.

Resultat i korthet

Projektet är en framgång i att bygga allianser för anställda inom företagskoncernen DHL och då det startades år 2019 var det 10 länder som deltog, idag är det 15. Övergången till att bli mer digitala lärde facken en hel del. Förutom ett nytt sätt att jobba, teknisk utveckling med kompetenslyft för många, även att de kunde ha bjudit in fler att delta eller anordnat fler utbildningstillfällen.

Appen Whats App blev en bra möjlighet till diskussioner om förslag till förbättringar och strategier men länkade också ihop samtliga partners. Vid utsatthet eller då arbetsgivaren vägrade förhandla eller kränkte deras rättigheter, kunde förbunden agera med EN röst.

Alla partners har fokuserat på hälsa och säkerhet och för att behålla jobben för de mest utsatta arbetarna. Exempelvis skedde en överenskommelse att balansen mellan arbete och privatliv skulle respekterats av arbetsgivare och att vissa kunde stanna hemma med lön. Framförallt gynnades gravida kvinnor, personer som lider av kroniska sjukdomar och personer som lever med funktionsvariationer av denna överenskommelse.

Företaget DHL för en aktiv dialog med facken då det gäller deras hållbarhetsprofil och främjandet av gröna jobb och en minskning av klimatpåverkan. Arbetsgivare och de fackliga är exempelvis överens om att plantera träd ihop, och så skedde bland annat i Mali i augusti 2020 och i Elfenbenskusten i november 2020.