Organizing in the Post and Logistics Sector in Asia

Insatsen görs i samarbete mellan Seko och UNI och dess medlemmar i Sydostasien främst genom förbunden UNI MLC (Malaysia)och Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK). Projektet är en fortsättning på stöd som går tillbaka till 2014 där facket i Malaysia har signerat kollektivavtal med DHL Global Forwarding, och där andra DHL branscher arbetar mot samma mål. Syftet med projektet är att utveckla och stärka den lokala och globala fackliga strukturen som företräder arbetstagare hos framförallt DHL, men även andra större aktörer i de berörda länderna. Genom att arbeta med utbildning kring organisering, kampanjarbete och kollektivt förhandlande ska de lokala förbunden stärkas. På lokal och global nivå kommer projektet att arbeta med förbättrad organisering och byggande av nätverk samt för att kunna påverka DHL att ingå ett globalt avtal. Projektets drivs i linje med UNI:s fokusering på globala företag som dominerar branschen för att säkra positiva effekter av avtal för flertalets anställda inom en sektor.

Resultat i korthet

Syftet med detta projekt var att stärka lokala fackföreningar inom post- och logistiksektorn. Detta uppnåddes i alla deltagande länder genom att organisera, bedriva kampanj och bygga starka och oberoende fackföreningar. Men Pandemin skapade också svårigheter. Covid-19 och restriktioner gjorde att planeringen fick ändras, utbildningar och möten har genomförts digitalt i viss mån. Vilket är ett bra resultat i sig.

Övriga resultat är att flera kollektivavtal har tecknats och förhandlignar om förändringar på arbetsplatsen har avtalats för att underlätta arbetet under Pandemin.
Inom DHL sektorn har medlemskapet ökat och beräknas nu vara 71,25 procent av alla anställda.

Samarbetet med svenska partners har hjälpt till att skapa en formell dialog på global nivå där fackliga rättigheter och andra viktiga frågor relaterade till kön, klimat och hälsa/säkerhet diskuteras. Fågorna och fackens synpunkter tas på allvar och fortsätter att vara så framöver.