A collaboration between the Swedish Association for Midwives and the Ghana Registered Midwives’ Association

Svenska Barnmorskeförbundet ska tillsammans med samarbetspartnern Ghana Registered Midwives Association in Ghana genomföra projektet under åren 2020-2022. Båda partnerorganisationerna har nyss ombildadets från att vara professionsorganisationer till fackförbund och inleder nu ett nytt samarbete. Målet med projektet är att stärka partnern i Ghana så att den kan fungera effektivt som fackförbund. Forskning visar att barnmorskor ofta upplever brist på respekt för sitt yrkeskunnande, låga löner, osäkra anställningsvillkor och könsdiskriminering på jobbet och i samhället. Det finns också bevis på att behovet av att åtgärda problemen som barnmorskorna, liksom jämställdhets- och rättighetsfrågor, är akut. En organisationsbedömning ska göras enligt den internationella standarden MACAT, som används av International Council of Midwives. Denna ska ligga till grund för kapacitetsstärkande insatser.

Resultat i korthet

Detta är år 1 för detta nya projektstöd för tre nya projekt. En strategisk plan med en uppsättning mål har upprättats med hjälp av en etablerad metod för organisationsbedömning, nämligen MACAT. Organisationsbedömningen genomfördes i ett format som möjliggjorde deltagande från nationella och regionala avdelningar, vilket ökade det demokratiska deltagandet. Den svenska partnern har lanserat en blogg för att dela med sig av information till den svenska allmänheten och organiserar också tillsammans med Sida/UD ett evenemang på hög nivå. Union to Union bjöds in att delta och bidra genom att hålla en presentation om det internationella samarbetets relevans för denna sektors arbeten och anständiga arbetsvillkor. Dessutom har swedish partners tillsammans med andra aktörer etablerat ett nätverk för barnmorskor. Detta kommer att bidra till ett av målen i den strategiska planen. Se även Union to Union Annual report 2020 där detta projekt lyfts fram.