Union Building Sub-Saharan Africa

IF Metall, Unionen och Pappers tillsammans med IndustriALL, IndustriALL Afrika och 37 förbund i åtta länder kommer att genomföra ett projekt under 2020-2022.

Projektet är en fortsättning från det arbete som inleddes under föregående period och stöd i någon form har pågått under flera år. De deltagande länderna har varierat genom åren liksom målen, men i dess kärna handlar projektet om att bygga demokratiska och effektiva fackföreningar beroende på de specifika behoven i varje land/medlemsförbund.

Projektmålet är att deltagande fackföreningar ska växa och ha betalande medlemmar som aktivt deltar i fackföreningsarbetet. De ska ha förbättrat sin struktur för att vara mer demokratiska och mer representativa för arbetarna i deras sektorer, inklusive kvinnor, ungdomar, och osäkert anställda.

Målet är att de deltagande förbunden kommer att kunna organisera strategiskt och konsekvent även efter att projektet är slut. De kommer att kunna förhandla fram bättre villkor för arbetare på nationell nivå och arbetsplatsnivå. Samarbetet mellan förbunden kommer att förbättrats och de kommer att arbeta tillsammans för att ta itu med gemensamma frågor för att främja fackföreningsrörelsen i deras respektive land.

I allmänhet behandlas alla eller några av följande ämnen i workshops/seminarier/utbildningar/kampanjer/möten: organisering, kollektivförhandlingar, ungdomar och kvinnors deltagande, ekonomihantering, strategisk planering, samarbete mellan medlemsförbund i ett land. För perioden 2020–2022 har Elfenbenskusten inkluderats i projektet och aktiviteterna har skalats ned i Burkina Faso.

Projektresultaten kommer att verifieras genom en extern utvärdering 2021 samt i och med projektets eget uppföljningssystem.

Resultat i korthet

Under covid-19-pandemin har dialogen och utbytena mellan fackförbunden inom projektet ökat.

I fyra av länderna genomfördes en gemensam kampanj för att respektive land (DRC, Senegal, Zambia, Zimbabwe) ska ratificera ILO-konvention 190 mot våld och trakasserier på arbetsplatsen.